Brand Care – med Marknadscheferna 2024

Varumärket utgör själva kärnan i ett företags identitet och är dess mest värdefulla tillgång. Det representeras av namnet, logotypen och allt som kunderna associerar med företaget. Varumärket fungerar som en samlingspunkt för kundupplevelser, värderingar och löften som formar hur målgruppen uppfattar verksamheten.

[Artikel från Marknadscheferna Norden AB & SveMa, Skribent: Måns Löfgren, SkyBlue Media, Foto: SveMa]

I det konkurrensutsatta affärsklimatet 2023 är det av yttersta vikt att företag har djup insikt och förståelse för kundupplevelsen, värderingarna och de löften som företaget ger. För att skapa och upprätthålla ett starkt varumärke är det därför nödvändigt att regelbundet genomföra varumärkesundersökningar. Varumärkeskännedom, eller brand awareness på engelska, är central inom marknadsföring och företagsutveckling. Det hänvisar till graden av igenkännande och medvetenhet som konsumenter har för ett specifikt varumärke.

Att vara ”top-of-mind” är en betydande framgångsfaktor. En hög nivå av varumärkeskännedom innebär att konsumenter omedvetet kopplar ett specifikt varumärke till produkter eller tjänster inom en viss bransch. Detta skapar en fördelaktig position vid köpbeslut, då konsumenter oftare väljer ett varumärke de känner till och litar på. Undersökningar indikerar att människor initialt överväger två till tre varumärken när de står inför ett problem och sedan utökar sin lista genom onlineforskning. Ändå blir valet i 90 procent av fallen ett av de ursprungliga varumärkena, vilket understryker vikten av att vara top-of-mind.

Genvägar finnes icke

För att bygga varumärkeskännedom krävs en genomtänkt marknadsföringsstrategi. Det innefattar skapandet och spridningen av konsekventa budskap som tydligt kommunicerar varumärkets värden, fördelar och differentiatorer. Marknadsföringskanaler som reklam, sociala medier, evenemang och sponsring används för att öka varumärkesexponeringen och nå ut till en bredare publik. En framgångsrik varumärkeskännedom bygger också på att erbjuda en positiv kundupplevelse, där konsumenter associerar varumärket med kvalitetsprodukter eller tjänster och engagerande kundservice.

Mätning av varumärkeskännedom utförs oftast genom marknadsundersökningar och analys av indikatorer som varumärkesigenkännande och varumärkesassociering. Företag kan också utvärdera sin position genom att övervaka sociala medier och analysera diskussioner om deras varumärke online. I en globaliserad och konkurrensutsatt marknad är varumärkeskännedom en av de mest värdefulla tillgångarna för ett företag, eftersom ett starkt varumärke kan fungera som en garant för kvalitet och pålitlighet och därigenom öka lojalitet och stöd från konsumenter.

Att ställa frågor blir avgörande för att bedöma varumärkets styrka. Det är inte tillräckligt att gissa hur målgruppen uppfattar företaget; i stället bör man använda fakta och evidens. Detta kan uppnås genom att ställa direkta frågor till kunder eller genom att anlita en oberoende part för att genomföra undersökningar och få en objektiv bild. Regelbundna undersökningar är avgörande för att mäta tendenser och förändringar i målgruppens attityder och uppfattningar över tiden.

Bygga ert varumärke hos Marknadscheferna – som Content Partner

Marknadschefernas idé är kunskapsutbyte. I grunden är det således en kunskapshub där syftet är att vi 12.000 försäljning- och marknadschefer som utgör nätverket utvecklas och blir bättre. Vi knyter därför sk. Content Partners till nätverket som utgör en palett av olika kompetenser att söka sig till när man i sin yrkesroll står inför en utmaning. Målgruppen blir på detta sätt tydlig och de områden vi vill veta mer om blir enklare att ringa in, vilket också gör det enklare att besluta sig för att bli Content Partner till Marknadscheferna. En Content Partner delar med sig av sin kunskap till nätverket genom upparbetade kanaler (web, mail samt sociala medier).

Att leva som man lär…

Under pandemin fick vi anledning till reflektion som många andra – och vi kom då bland annat, fram till att identifieringen av våra medlemmars behov gjordes i en väldigt snäv krets (dom vi kände och träffade) – istället för att fråga hela målgruppen. Vi fick kontakt med SveMa som har mer än 30 års erfarenhet av att mäta varumärkeskännedom i målgrupper.

I samband med detta lyfte en av våra Content Partners frågan kring att de saknade en del faktiska mått på nyttan av att vara Content Partner: ”Vi kan anta att kännedomen om oss ökar allteftersom – men vi skulle vilja veta”. Vi måste så klart mäta detta. Det är lätt att mäta konkreta saker som trafik till web, öppningsfrekvens på mail, klick, besökare till aktiviteter etc, men svårare att se de långsiktiga varumärkeseffekterna.

Så föddes Stora Marknadschefsundersökningen

Under hösten 2023 arbetade vi, tillsammans med SveMas duktiga personal, fram den första versionen av Stora Marknadschefsundersökningen. I den bjuder vi in hela målgruppen till att delge vilka utmaningar man står inför i sin yrkesroll som marknads- eller försäljningschef. Undersökningens svar ligger sedan till grund till vilka tänkbara partners vi kommer att behöva knyta till nätverket. I slutet ligger en palett med våra partners varumärken, där man kryssar för de man känner till. Hela undersökningen tar ca. fem minuter och ger mycket viktiga och tydliga svar som vägledning för hela inriktningen för Marknadscheferna. Det är också väldigt värdefullt att få kännedom att ens egna utmaningar, delas av andra. Stora Marknadschefsundersökningen kommer att genomföras en gång i halvåret.

 

Resultatgenomgång, 8/2 2024, 10.00-10.45

Årets stora marknadschefsundersökning är klar. Temat var marknadschefens utmaningar 2024 och resultatet är mycket spännande och delvis överraskande. Hur står det till med vår roll inom företaget? Hur funkar balansen mellan arbete och fritid? Hur svårt är det att bevisa effekten av vårt arbete? Hur stor utmaning är den digitala transformationen? Detta och mycket mer berättar vi om vid denna presentation. Dessutom kommer tid att finnas för en diskussion. Missa inte detta.

Resultatet presenteras av PeO Axelsson på Marknadscheferna samt Camilla Börjesson på SveMa, som genomfört undersökningen.

ANMÄLNINGSLÄNK: https://www.trippus.se/web/registration/Registration.aspx?view=registration&idcategory=AB0ILBAyQ9J46exWbEmqrS-8lJ8kkUALtHoZtyFo5a6PZZZl37VqcAT9sgNLhq65YoZC7M1Laeov&ln=swe