Bra ledare tränar sitt ledarskap

Att vara ledare i en organisation är ofta ett ensamt jobb. Och många gånger en nedprioriterad uppgift. Många gånger har man en huvuduppgift, som kan vara att sälja eller marknadsföra. Och leder, det gör man på tiden som blir över. Att vara ledare är ett arbete i sig som kräver att man arbetar med att utveckla detta. En ovan uppgift för de flesta, där det kan vara bra att arbeta med en personlig coach och ett ledarskapsprogram.

[>> Artikel från Marknadscheferna, Författare: PeO Axelsson och Mats Holmér]

MARKNADSCHEFERNA HAR TVÅ SYFTEN med att erbjuda det här programmet till dig. Dels vill vi ge förutsättningar till ett bättre ledarskap i svenska företag. För att bli en bra ledare behöver du tid att tänka och reflektera, d v s ta dig tid att fundera kring ditt ledarskap. Men, bra ledare blir du först om resultatet också kommer. Så, att ta fram en plan som håller och delegera för att få den genomförd är lika viktigt.

Det andra syftet är att öka kundfokus i svenska företag för att skapa tillväxt. I Sverigestudien som varje år genomförs av Preera i samarbete med bl a Volvo visar det sig år efter år att värderingen ”kundfokus” i svenska företag ligger på plats 30-40. Det gör oss till ett av de sämsta länderna i världen på området. Förvånande kan tyckas, men fakta. Vi kommer i detta ledarskapsprogram att ha med kundfokus hela vägen. Att du, som ledare, har kundfokus stämmer säkert. Men, hur får du hela din organisation att ha det?

MED ÖKAT KUNDFOKUS och bättre ledarskap kommer både du själv, ditt företag och Sverige att lyckas bättre framöver. Vi hoppas du antar utmaningen?

 

PEO AXELSSON

Grundare och VD av Marknadscheferna

peo@marknadscheferna.se

 

LEDARSKAP KRÄVER TRÄNING – DIN SUPERCOACH HJÄLPER DIG TILL TOPPEN

Av Mats Holmér, grundare av Ledarskapets Dimensioner 2.0

Ledarskapets Dimensioner 2.0 (LD 2.0) föddes som idé hos mig, efter en konferens med de mest framstående motivationsforskarna i världen 2009. Bland annat Mihály Csíkszentmihályi. Ingen har väl undgått begreppet ”flow” vars teorier utvecklades av honom, och trots sina 85 år ses han fortfarande som en rockstjärna bland andra motivationsforskare.

Alla var där, brukar man säga om stjärnstatusfyllda samlingar, vilket denna konferens var. Att basera framtida program på den forskning som presenterades på den konferensen var självklart. Idag, 10 år senare, har vi en svit av program som nu erbjuds alla som läser Marknadschefernas magasin.

ATT SE TILLBAKA och konstatera att tusentals chefer och ledare har gått något av programmen i Ledarskapets Dimensioner är fantastiskt kul. Sedan har vi alla dem som deltagit i ett grupprogram eller förändringsprogram, då är det ytterligare åtskilliga tusen personer som deltagit. Det är alltid lika fascinerande att möta personer som har gått ett program som jag skrivit, och som berättar vad programmet har inneburit för deras ledarskap, och även för deras liv i stort.

Ledaregenskaper är mentala och intellektuella muskler som bara kan utvecklas genom träning. Därför var det viktigt för mig att skapa träningsprogram och inte utbildningar.

LD 2.0 STEG I är ett ledarträningsprogram som garanterar utveckling. Ledarskap handlar om att nå resultat genom andra. Hur många du har till din hjälp för att nå dina resultat, beror oftast på vilka resultat som ska uppnås. I ett idrottslag är antalet deltagare givet, men i verkliga livet kan man engagera hur många som helst. Men oavsett, mål och resultat innebär att man måste utvecklas för att nå dem. Vilka mål du än har på ditt ansvar att nå, så garanterar det här programmet din utveckling och ökar dina möjligheter att nå dina mål, på samma sätt som träning garanterar utveckling hos en elitidrottare, utan garanti för att inta prispallen.

STÄLL DIG FRÅGAN: Kommer jag ha lättare att nå mina mål med en ledarskapstränare, än utan?

 

VILL DU INTE VÄNTA på att bli kontaktad, utan boka ett möte redan nu, får du gärna skicka ett mejl till: coach@marknadscheferna.se

 

FAKTA OM LEDARSKAPSPROGRAMMET

Pågår under 12 månader

8 personliga träffar med din coach

Intervju med 5 nyckelpersoner i din organisation

MCPLAY – tillgång till den digitala kunskapskanalen med över 100 filmade kortföredrag

Investering för ett års ledarträningsprogram är från 80.000 kronor, beroende på omfattning och vald coach