Ta makten över algoritmerna – utgå från konsumenten

Vi har talat med Martin Bergqvist som är VD för Digital Brain Nordic AB för att diskutera hur man tar kontroll över sin ”1:a parts datastrategi” i en tid där integritetsfrågan är utsatt för hårt tryck från globala datajättars monopol och dataskandaler, samtidigt som konsumenterna förväntar sig en personligare upplevelse i alla kanaler, från alla företag.

[>> Artikel från Marknadscheferna, Författare: PeO Axelsson, Foto: Robin Lundin, www.robinlundin.com] 

Hur ser du Martin på Facebook och andra stora internationella företag och deras tjänster?

Jag anser att man som leverantör av digitala lösningar, media, marknadsföring och ”martech” (marknadsföringsteknik, red.anm.) i en tid av GDPR, med ökad medvetenhet kring integritet Online, behöver ha ett mindset som sätter konsumenten i fokus och behandlar konsumenten som den person den är, bakom cookien. Sen finns det ju en utmaning i att som mediaköpare inte veta hur Google och Facebook levererar de resultat de gör, det är algoritmer som bestämmer och dessa algoritmer har medieköparen ingen insyn i.

Våra läsare är Marknadschefer och Försäljningschefer, vad tycker du att de ska göra?

Jag tycker att de ska ta tag i sina 1:a parts datastrategier och utgå från sina egna relationsdata när det gäller både kunder och prospekts (potentiella nya kunder, red.anm.). Det finns idag sätt att nyttja sina relationsdata och omsätta dem i digital marknadsföring, utan att exponera konsumenten. Och använda dessa för att utvärdera sina olika medieval, så att man bygger kunskap, även om man inte får ta del av de faktiska data som styr marknadsföringen.

Vad menar du med 1:a parts data?

Det är all data som man har själv om sina kunder och produkter, data som man kontrollerar, det är även data som genereras i de digitala miljöerna. Dessa data kan bli till 3:e parts data om man integrerar med leverantörer som Facebook, oavsett om den anonymiseras eller ej, det behöver man förstå och även förstå implikationerna av detta.

Vad bör man som marknadschef göra för att komma igång med sina 1:a partsstrategier?

Jag tycker att man ska sätta sig med sitt CRM-folk och se på vilka relationsdata man har, om den kan berikas på något sätt, hur man omsätter dem i marknadsföring mot rätt marknadssegment och naturligtvis se på hur man följer upp på rätt sätt – så att nyckeltalen, annonsstyrning och marknadssegmenten är konsekventa genom hela kommunikationsprocessen. …eller höra av sig till oss såklart!

Ni jobbar ju med data och annonsering, hur skiljer ni er från Google och Facebook?

Vi påför information, levererar analyser och gör validering av marknadsföring, varken information eller medieval är inlåsta i något eget ekosystem, utan kan aktiveras i alla kanaler, även programmatiskt.

Vad menar du med ”programmatiskt”?

Ja, egentligen så syftar jag till all marknadsföring som sker i traditionella media, det vill säga display och video. Den behöver inte nödvändigtvis köpas programmatiskt. Det är ett medieval som det spenderas stora pengar i, utan att man som medieköpare alltid vet vad det är för effekt man får eller vilka marknadssegment som man når.

Hur löser ni dessa frågor då?

Genom att ha en kunnig och kompetent leverantör av verifierade marknadsdata, som vi har i form av InsightOne, detta är information som kan omsättas i digitala insikter genom vår tjänst strategicaudiencemap. com. Därefter kan insikterna omsättas i digital annonsering genom Nordic Data Resources, som erbjuder programmatiska målgrupper. Detta sker utan att dessa samarbetspartners delar Online-data och cookies med varandra, vilket gör att insikterna bygger på en leverantörs tjänster och marknadsföringsstyrningen på en annan leverantörs tjänster, integritetssäkert för konsumenten. 

 

3 TIPS TILL MARKNADS- & FÖRSÄLJNINGSCHEFER

  1. SE ÖVER ERA RELATIONSDATA och identifiera vilka möjligheter som finns med dessa. Genom att marknad och CRM sätter sig vid samma bord kan nya möjligheter och insikter uppstå. Matcha era tillgångar mot era marknadsbehov.
  2. AGERA I ERA MEDIEKÖP på ett sätt som innebär att ni når era starkaste/bästa/mest lönsamma marknadssegment, på ett integritetssäkert sätt.
  3. FÖLJ UPP OCH MÄT utfall mot de nyckeltal och marknadssegment som ni identifierat, på

ett sätt som kopplar er prospektering mot er digitala trafik, och i sista ledet era nykundsförvärv.

 

KONTAKT

Strategicaudiencemap.com