Berika era kunder för effektivare marknadsföring: 1 + 3 = 2

Som marknadsförare är du van vid att använda data, främst i de digitala kanalerna, för att både styra och följa upp marknadsföringsaktiviteter. Som du säkert vet så ser du på din marknadsföring på ett sätt om det är sökordsannonsering, ett annat sätt för sociala medier och ytterligare ett sätt för annonsering i traditionella medier. Därför att de använder sig av olika data.

[>> Artikel från Digital Brain Nordic AB]

Dessa data som levereras genom mediekanalen du använder är som regel 3:e parts data. Om det finns 3:e parts data så bör det väl finnas både 2:a och 1:a parts data, väl? Och vad innebär då dessa begrepp? Och varför är det viktigt för marknadsförare att hålla koll på på dessa begrepp?

Tredjepartsdata är extern data och den data som du som marknadsförare troligtvis är mest van vid att använda. Detta är alltså data som ni inte äger inom företaget, utan den ägs och kontrolleras av en tredje part. Exempel på tredjepartsdata är data om vad folk söker efter på Google, och Google äger och kontrollerar datan och du kan endast använda den via Google. Denna typ av data ger en räckvidd in i en viktig fas av kundresan, när konsumenterna är nära ett köpbeslut.

I sociala medier så är de data som beskriver konsumenterna också 3:e partsdata, som skapats och definierats av respektive leverantör där du inte har insyn i hur de skapats. Med det sagt är tredjepartsdata väldigt viktigt för marknadsförare, men det finns några faror i att förlita sig för mycket på tredjepartsdata. Dels är tredjepartsdata inte nödvändigtvis anpassad efter just dina kunder, så relevansen kan i vissa fall ifrågasättas och det finns en risk i att det inte finns en direkt koppling till dina kunder. Å andra sidan så länge de levererar bättre resultat för annonsören så är det värt att använda.

Förutom det så, just som namnet visar, äger ni inte internt den här datan, och de är därför bortom er kontroll och ni blir beroende av dem som äger datan. Det är betydelsefullt att poängtera vikten av förstapartsdata och att prioritera den så att ni inte endast är beroende av externa levarantörers data. Om de externa leverantörerna en dag ändrar sin verksamhet, sina algoritmer eller definitoner så att sättet ni har jobbat med deras data på inte längre fungerar, kan det bli svårt att anpassa sig efter det, om man är alltför beroende av dem.

Förstapartsdata är den data som är intern, dvs det är ni inom organisationen som har och äger datan. Exempel på förstapartsdata är den datan som ni har om era kunder, era transaktioner och relationer.

Den data som är mest relevant för dig som marknadsförare är faktist andrapartsdata. När tredjepartsdata kopplas direkt till er förstapartsdata får ni ökade insikter om vilka era kunder är och hur de agerar när de inte endast har direkt kontakt med er. Förstapartsdata i kombination med tredjepartsdata blir alltså andrapartsdata. 1 + 3 = 2.

Ni får  en mer beskrivande bild av era kunder för att förstå dem bättre, vilket hjälper er med budskap, tonalitet och mycket annat i marknadsföringsaktiviteter. Det sätter era kunder i en marknadskontext, som en översättning mellan era kunder och marknaden som ni verkar i, vilket möjliggör för er att bättre matcha er kundstock. Det är ni som känner era kunder bäst och vet vad de behöver, så genom att jobba med andrapartsdata skapar ni en matchning mot tredjepartsdata, det gör att ni får mer kontroll, bättre insikter och mer relevans i er marknadsföring.

Strategic Audience Map (SAM), är en onlinetjänst som enkelt bygger upp en komplett kundförståelse och ger svar på vilka era kunder faktiskt är, även när de inte är kund hos dig. Genom att kombinera era kundata med marknadsdata så att ni får de andrapartsdata som ni kan skapa bättre strategier genom, ni blir smartare i era medieval och bättre på att operationalisera era medieköp, och kan omsätta dem i rätt styrningar mot era mest värdefulla marknadssegment.

Första Andra Tredje
Intern

Kund

Transaktion

Relation

Kombination

Beskrivande

Kontext

Extern

Marknad

Räckvidd