Varför är det viktigt att ha kunskapen inom företaget?

Bygg insikter ”in-house” och bli en bättre beställare av er byrå

Marknadsföring är ett komplext och brett område så det är fullt förståeligt att många företag vänder sig till experter som reklambyråer, digitala byråer, konsulter och mediebyråer för att sjösätta sin marknadsföring. De som jobbar på sådana byråer sitter ofta på mycket värdefulla erfarenheter, kompetenser och kunskaper. Ett sådant samarbete betyder att de på företaget sparar tid och slipper hålla allt för många bollar i luften samtidigt. Det blir helt enkelt mer effektivt med den professionella externa hjälpen. Dessutom kan byråer hjälpa företag som har fastnat i sitt tänk att se på sitt varumärke och sin marknadsföring ur en annan synvinkel och tänka annorlunda.

[>> Artikel från Digital Brain Nordic AB]

Att få extern hjälp med sin marknadsföring är positivt ur flera aspekter, men en nackdel som många av våra kunder lyfter är att de inte bygger upp intern kunskap eller förståelse, utan det ligger endast hos den externa leverantören.

Självklart kan man lära sig mer om man ”gör det själv”, men det är helt förståeligt att många inte hinner det och att det kan bli bättre att outsourca dessa saker. För att se till så att företaget lär sig så mycket som möjlighet av sin externa marknadsföringsleverantör är det viktigt att efterfråga den data och de insikter som marknadsföringen ger. Detta innebär viktiga lärdomar för företaget samt att de får mer kontroll över marknadsföringen, trots att det sköts externt. Om all kunskap om prospekteringen ligger externt, och det inte finns en insyn i de beslut och aktiviteter som skapas, så finns det en risk att beställaren hamnar helt i händerna på leverantören.

Flera av våra kunder har lyft problematiken med att de inte vet vad som görs eller hur det görs, och därmed inte vet vad de kan göra annorlunda. Ofta blir det som levereras i form av uppföljning en rad KPI:er som fokuserar på prestanda istället för kunskap och lärande. Om den här kunskapen och datan endast ligger hos marknadsföringsbyrån, blir företaget bunden till dem och kan inte ta till sig det inom företaget. Dessutom om man en dag skulle byta marknadsföringsbyrå förlorar man all denna viktiga information.

Om den här datan finns inom företaget kommer det leda till värdefulla kunskaper och insikter som även kan användas i andra delar av er verksamhet. Dessutom kan man med det bli en bättre beställare av sina byråer om man har bättre koll på vad som fungerar och hur det går till.

Så fortsätt jobba med en byrå, men ta kontroll över datan och kräv kunskap så att det finns inom företaget och man kan lära sig, få insikter, och därefter förbättra planer och strategier samt bli en bättre beställare. Att veta vem kunderna är och vilka marknadssegment man är starkast positionerad inom är ett bra första steg, men att använda dessa insikter på rätt sätt är det som kommer att driva affärer framåt och leda till tillväxt och mer intäkter.

Strategic Audience Map (SAM), är en tjänst som matchar intern data mot marknadsdata i form av Mosiac™ Livsstilar – den ledande marknadssegmenteringen i Norden. Strategic Audience Map analyserar din webbtrafik, dina digitala kampanjer och dina kunder på ett enkelt och smidigt sätt, och skapar insikter som ni kan använda i er marknadsföring och kundaktiviteter.