Är AI framtidens designer?

Designerns fortsatta relevans i en AI-värld är ifrågasatt. Det varslas och skärs ner på kreativa roller, nisch och relevanta egenskaper förändras ständigt. Det är viktigt att vara up to date som designer och content creator för att överleva.

[Artikel av Humble collective – länk för mer info här]

Den digitala transformationen är här

Kreativa processer transformeras till att bli mer agila och mer användarcentrerade. Det är inte designerns eller beställaren som bestämmer designens utformning, det är användarna.

Framtidens designer är kommunikatör och vägledare av den kreativa strategin, med lyhördhet och en agil syn på designprocessen.

Möjligheter och utmaningar med AI

Möjligheterna med AI är fantastiska. Att hantera och lära sig hur AI utvecklar varumärken är guld värt för att effektivisera och utveckla god design, som skapar relevans och mervärde för den tilltänkta målgruppen.

Utmaningen blir att balansera AI:ns egenskaper med designerns i den kreativa processen för att finna den röda tråden i varumärkets identitet.

Det vi vill säga – AI är ett verktyg för att driva designprocessen som höjer kreativiteten till nya nivåer och effektiviserar idéprocessen.

Framtidens designer – en flexibel kreativ ledare och facilitator

Bra design skapas med människan i fokus, medan AI bygger på data från människor som analyseras och beräknas av algoritmer med givna behov. Vikten av att ha någon som kan se och genomskåda alla intressenters behov är avgörande för att skapa god kommunikation, design och tjänster. Det är här framtidens designer kommer till pass.

Framtidens designers uppgift är att använda AI som ett av flera verktyg för att skapa syftesdriven kommunikation, design och content creation.

Hur det görs är genom att undersöka, fråga och raffinera fokusgrupper och nyckelspelare på marknaden, använda sig av relevanta designmetoder och lyssna på alla intressenter i varumärkets erbjudande.

Att förstå marknadsföringskanalen och kundresan är avgörande för att nå ut med framgång.

Är AI framtidens designer?

Enligt oss är AI framtidens designverktyg för att driva och lära om oss själva. AI kommer bli smartare, snyggare och effektivare än oss. Vi håller på att skapa en samhällsaspekt som kommer att förändra vår verklighet och våra yrkesroller.

I denna resa anpassar vi oss tillsammans med våra kunder till att transformera våra projekt till innovativa, användarcentrerade produkter och tjänster.

 

Om Humble collective

Humble collective består av Paulina Hentschel & Charles Berglund, vi är en nystartad design-och content creation byrå i Stockholm. Med lyhörd approach, flexibilitet och passion konverterar vi visioner till genomslagskraftiga visuella designlösningar åt våra kunder.

Läs mer på: https://www.humblecollective.se/