Är AI framtidens designer?

Designerns fortsatta relevans i en AI-värld är ifrågasatt.…