Värdet av tryckta nyheter har ökat efter pandemin

RAM:s (Research and analysis of Media) omfattande studie över svenska dagstidningar, ger många svar Tidningsläsare läser sina tidningar både längre och mer exakt idag än 2019. Noggrannheten i tidningsläsningen har ökat med 10 %. Naturligtvis spelar Coronapandemin en avgörande roll i denna beteendeförändring.

Artikel från https://papermess.skybluemedia.se/

 

Artikelläsningen har ökat med 10 %. Värdet och intresset för att få tillgång till tidningarnas redaktionella material ökade under krisen. Dessutom upplevs tryckta nyheter som mer ”viktiga” än tidigare. Innehållet upplevs som relevant och ökningen är markant, 15 %. Tidningarnas opinionsbildande roll har stärkts – diskussioner och samtal om tidningens innehåll ökade med cirka 20 % under 2020.

Det är tydliga insikter som kommer med RAM´s 4 000 mätningar av svenska artiklar och annonser under 2019 och 2020 –  över 1 200 000 intervjuer.

Källa: Research and analysis of Media

https://www2.rampanel.com/covid-19-changes-and-renews-the-newspaper-reading/

 

Tills nästa PaperMess – må väl!

Måns Löfgren