Marknadsföring som relaterar till pandemi

Under coronapandemin har det förekommit marknadsföring av produkter som på ett eller annat sätt relaterar till pandemin. Exempel på detta är självtest för provtagning och preparat med påstått virusskyddande effekter. Vad bör annonsörer beakta vid marknadsföring av detta slag?

[>> Artikel från Wistrand Advokatbyrå]

Som alltid måste annonsörer och andra som bidrar till marknadsföringen följa marknads­föringslagens allmänna regler om förbud mot otillbörlig och vilseledande reklam. Detta innebär bland annat att man inte får tillskriva produkter olika egenskaper som inte kan bevisas. Dessutom ställs det särskilt höga krav på vederhäftighet vid marknadsföring av hälsorelaterade produkter.

Marknadsföring kan vidare anses vara otillbörlig om den exploaterar människors oro, t ex genom sin utformning eller genom att den sker vid en viss tidpunkt. Coronapandemin är ett exempel på när man som annonsör behöver beakta tidpunkten för marknadsföringen. Människors rädsla för de potentiellt allvarliga hälsoeffekterna av en covid-19-infektion gör att marknadsföring som innehåller påståenden om vissa hälsoeffekter lättare kan anses exploatera människors oro. Sådan marknadsföring behöver därför vara extra saklig och väl underbyggd.

Vid överträdelser av marknadsföringslagen kan påföljderna bli påtagliga. Om marknadsföringen i tillräcklig mån påverkar mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut kan sanktioner som vitesförbud, skadestånd och marknadsstörningsavgift aktualiseras. Ett exempel på ingripande mot marknadsföring med påstådda hälsoeffekter under coronapandemin är att Patent- och marknadsdomstolen (PMT 5929-20) förbjudit en känd influencer att fortsätta marknadsföringen av en fiskolja som förmedlat intrycket av att produkten hade en skyddande eller lindrande effekt mot en covid-19-infektion.

 

Vill du veta mer, kontakta: 

Erik Ullberg
erik.ullberg@wistrand.se 
+46 31-771 21 76 

Christel Rockström
christel.rockstrom@wistrand.se
+46 08-50 72 00 45

Wistrand är en av Sveriges största advokatbyråer med närmare 200 medarbetare på kontoren i Stockholm och Göteborg. Sedan 1915 har vi levererat affärsjuridisk rådgivning av högsta kvalitet till privata och offentliga aktörer i svenskt och internationellt näringsliv.