Snabb & långsam data

Vad är snabb och långsam data och varför är det viktigt att du känner till det? 

Du kanske inte känner till begreppen snabb och långsam data, men detta “mindset” får alltmer uppmärksamhet när GDPR, ePrivacy och utvecklingen av Internet gör att marknadsförare inte enbart kan förlita sig på cookies och snabb Online-data längre.

[>> Artikel från Digital Brain Nordic AB]

Snabb data är oftast länkat till Online/Internet-kampanjer och visar vad som händer just nu och har ett kort bäst-före-datum eftersom det ändras snabbt och kan snabbt förlora sin relevans. Snabb data är vanligtvis genererad av till surfbeteende, sajtdata, SEM-textanalys, kampanjdata eller Online-konverteringar. Fördelen med denna snabba data är att den är mätbar, skapas snabbt, kan kopplas till digitala aktiviteter och specifika användare (browsers). En av nackdelarna är att även om det ger en bra ögonblicksbild och triggar digitala processer så är det svårt att skapa insikter kring varför saker och ting sker, eller hur det som sker påverkar er som varumärke och hur de kopplar till era strategier.

Långsam data är som regel knutet till kunden som individ eller hushåll, de beskriver vem kunden är, var de befinner sig i livet och vilken typ av konsument kunden är. Långsamma data förändras sällan, det är stabilt och en bra bas för kundförståelse. Dessa kvaliteter gör det även lämpligt för att jämföra kundtyper med varandra, och det går att koppla till marknaden som helhet. Det är relevant under längre tidsperioder än snabba data. Dessa data kan berätta saker som levnadssituation, demografi, livsstil, värderingar, socioekonomisk situation, köpkraft, och intressen. Av den anledningen är långsam data lämpligt för marknadssegmentering.

Så vad innebär detta för dig som marknadsförare? Både snabb och långsam data ger värdefull information, information som kan nyttjas för strategier, kampanjer och medieval. Men det är kombinationen av dem som skapar den fullständiga bilden. Om du som marknadsförare kan nyttja bägge kan du få en komplett uppfattning av vad som händer och varför det händer, så att du kan utnyttja informationen till att förstå sina användare, medieval och kampanjer och lära dig från dessa på sätt som kan koppla till ert varumärke och er helhetsbild av era kunder och marknaden ni verkar på.

En annan utmaning med användningen av snabb och långsam data är att snabb data är oftast bunden till slutna ekosystem, såsom Facebook eller Google. Detta är något allt fler börjar inse och varför uttrycket “1st Party Data Is King” blir allt populärare. Därför börjar allt fler av de största aktörerna att plocka hem sin data, knyter den till sina kunder och därmed till sin affär. Detta för att kunna bli smartare, lära sig snabbare och optimera sina kundrelationer. Vi uppmanar våra kunder att göra just detta – Äg dina data!

Strategic Audience Map (SAM), är en onlinetjänst som enkelt bygger upp en komplett kundförståelse och ger svar på vilka dina kunder faktiskt är så att du kan skapa bättre strategier, bli smartare i dina medieval och operationalisera dina medieköp med rätt styrningar mot dina mest värdefulla marknadssegment.

 

Den som vet mest om sina kunder och kan omsätta detta i sina aktiviteter har bäst förutsättningar att lyckas!”

Strategic Audience Map levereras av Brain i samarbete med InsightOne.