Från insikter till action

Att gå från insikter till action är en stor utmaning för många marknadsförare idag, men något som är viktigt för att lyckas med att få företaget och varumärket att växa. Företag som är insiktsdrivna har en bättre tillväxt än de som inte är det, så enkelt är det. Om du vill bli insiktsdriven behöver du data, kontext och kunskap.

[>> Artikel från Digital Brain Nordic AB]

Man kanske kan tycka att data och kunskap är samma sak, men det är en distinkt skillnad: data är fakta och kunskap är dessa fakta satta i ett sammanhang som ger dig förhoppningsvis nya insikter, eller bekräftar dina antaganden.

Som företag och varumärke är det ett dataset som är helt unik för just dig: kunddata i relation till just dina produkter och tjänster. Detta är 100% din egen 1:a parts data och en immateriell tillgång som de flesta företag håller väl skyddat och bevakat. Faktum är att denna information är svår att agera på i annan form än i relation till dina existerande kunder. Du kan kommunicera bättre till dem som är kund då du vet vad det köpt av dig, du vet vilka produkter som är populärast bland dina kunder och eventuellt var dina flesta kunder bor. Du har troligtvis mycket goda kontaktmöjligheter med dem också genom namn, adress, telefon och e-post. Att skala denna data in i din marknadsföring kan vara svårare.

En kombination av intern och extern data kan skapa opartiska insikter så att du som marknadsförare får ett sammanhang och målande beskrivningar som synliggör även den potentiella kunden för dig. Genom att addera beskrivande marknadsdata om kunderna så kan du skapa en bild av dem som inte bara är lättförståelig utan även användbar i alla typer av medier; display, programmatic, print, odr, adr, social och search. Det blir även data du har kopplad mot dina kunder, vilket gör att du plockar hem kunskap och kan agera mer insiktsfullt.

För att omvandla dessa insikter till action behöver du kunna agera på insikterna på “rätt sätt” så att de ger det du behöver och så att du och dina kollegor har de bästa förutsättningar för att lyckas. Med andra ord behöver du agera på ett sätt som driver dina affärer framåt. Att veta vem kunden är och vilka marknadssegment du är starkast positionerad i är ett bra första steg, men för att verkligen driva dina affärer framåt och skapa action behöver du mer än så.

Vill du lära dig mer om hur du kan förvandla insikter till action? 

Den 20/5 kommer Strategic Audience Map att ha en onlineseminarium där vi kommer att diskutera detta. 

Tre viktiga saker som du kommer att få höra mer om under onlineseminariet:

  1. Din kunddata kan skapa värdefull kunskap om dina affärer
  2. Hur olika typer av data används i olika lägen och deras strategiska skillnad
  3. Utmaningar med att nå rätt målgrupper online när integriteten står i fokus och online-annonsering inte funkar som den gjort tidigare.

Missa inte Strategic Audience Maps gratis onlineseminarium den 20/5 kl 8:00. Registrera dig på: http://strategicaudiencemap.com/event/

 

Strategic Audience Map (SAM), är en onlinetjänst som enkelt bygger upp en komplett kundförståelse och ger svar på vilka dina kunder faktiskt är så att du kan skapa bättre strategier, bli smartare i dina medieval och operationalisera dina medieköp med rätt styrningar mot dina mest värdefulla marknadssegment.