Vem är det som gömmer sig bakom klicket?

Dagens Marknadsförare: Utmaningar & Lösningar

Den digitala utvecklingen har gjort att nästintill allt inom marknadsföring digitaliseras och görs mätbart. Detta innebär stora förändringar i hur marknadsförare arbetar med uppföljning, men har även lett till ökad komplexitet i arbetet. Att allt mäts innebär stora möjligheter men också utmaningar då potentialen som finns i mätningarna inte alltid utnyttjas på rätt sätt, och att rätt saker inte alltid mäts.

[>> Artikel från Digital Brain Nordic AB]

Mätningarna är ofta till för att ge marknadsförare insikter kring sina budgetar och medieval, vilket leder till att marknadsförare går miste om möjligheten att skapa kundinsikter i samband med sin marknadsföring. Samtidigt som data efterfrågas så kan även en viss skepsis uppstå inom företaget då de digitala data som följs upp inte korresponderar och är jämförbart med det kunddata man har. Frågan blir om det verkligen gör en skillnad i att investera i ökade kundinsikter?

Det krävs tid och kompetens för att bygga en komplett kundbild, tid och pengar som många företag idag inte har möjlighet att prioritera. Istället läggs mycket fokus inom digital marknadsföring på retargeting och sökordsoptimering, vars mål är att frambringa fler konverteringar. Men hjälper detta verkligen till förståelse om kunderna? Det finns en risk att de strategiska besluten snarare blir en budgetfråga än taktiska, kundcentrerade beslut.

En av de största utmaningarna för marknadsförare i dag är att befinna sig där kunden är, det vill säga i rätt kanal, riktad mot rätt konsument och med rätt content. För att lyckas med detta innebär det att verkligen förstå sina kunder, hur de rör sig, vad de prioriterar och vad som engagerar dem. Att jobba konverteringsfokuserat gör det möjligt att mäta ROI på sin medieinvestering, men detta fokus ger sällan långsiktiga kunskaper kring kund, varumärke och marknadsposition. Det ger inte heller en helhetsbild om vem kunden faktiskt är, vilket livstidsvärde och potential den har för er som varumärke. Och det berättar inte heller vem det är som gömmer sig bakom klicket.

Vad har de för intressen? Vilken bil kör de? Är de yoga-älskare?  Handlar de mat online? Vad är det de kollar de på TV? Tränar de på gym? Var tycker de om att åka på semester? Är bakning deras största passion?

Genom att använda en kombination av intern och extern data får marknadsförare ett sammanhang och målande beskrivningar som synliggör kunden, vilket innebär insikter och förståelse om vem det faktiskt är som handlar hos dig eller surfar på din hemsida. Om marknadsförare även kan addera dessa kunskaper in i sitt konverteringsfokuserade arbete så kan du skapa nya insikter, även från snabba Online data, och därmed addera kunskap på de analyser som redan görs idag. Genom att addera beskrivande data om kunderna så kan ni skapa en bild av kunden som inte bara är lättförståelig utan även agerbar i alla typer av medier; display, programmatic, print, odr, adr, social och search.

Strategic Audience Map (SAM), är en onlinetjänst som enkelt bygger upp en komplett kundförståelse och ger svar på vilka dina kunder faktiskt är så att du kan skapa bättre strategier, bli smartare i dina medieval och operationalisera dina medieköp med rätt styrningar mot dina mest värdefulla marknadssegment.

 

Den som vet mest om sina kunder och kan omsätta detta i sina aktiviteter har bäst förutsättningar att lyckas!”

Strategic Audience Map levereras av Brain i samarbete med InsightOne.