De kan säkra ditt företags överlevnad

Birgitte Stjärne är intraprenören som efter tjugo år lämnade det operativa förändringsarbetet för att istället studera hur intraprenörskap fungerar i praktiken i företag och organisationer. Hon är författare till boken Intraprenören – Nyckeln till innovation där hon refererar aktuell forskning, intervjuar intraprenörer och presenterar egna analyser och slutsatser.

[>> Artikel från IHM Business School, Text: IHM Business School]

 

VI HAR TAGIT det här med utveckling i våra stora företag som något självklart, något som bara händer. Men det är ingen slump att dessa företag har haft perioder där de varit världsledande inom innovation. Det beror på deras intraprenörer.

Vilka är intraprenörerna?

– Förr i tiden kallade man de här personerna för eldsjälar och det är dom som verkligen ser till att det skapas innovation i en verksamhet. De är det mest kreativa medarbetarna som har förmåga att både identifiera och ta vara på nya idéer, samt genomföra det nya. Forskningen säger att det är intraprenörer som driver utveckling och förändring.

DRIVS AV INRE MOTIVATION

Vad kännetecknar en intraprenör?

– Intraprenörer drivs av att identifiera behov och att finna lösningar, att skapa något nytt. De drivs inte av titlar eller högre lön utan av inre motivation. Eftersom de inte följer det traditionella organisatoriska systemet eller motiveras av att göra karriär, kan deras annorlunda drivkrafter göra att de ibland upplevs som besvärliga personer. Chefer och kolleger som drivs av yttre motivation kan uppleva att intraprenören har låg ambitionsnivå för egen del.

Hur välkänd är intraprenörens betydelse i affärsvärlden?

– Det pratas mycket om innovation och entreprenörskap idag, men det pratas fortfarande väldigt lite om intraprenörer trots att det är de som har den entreprenöriella rollen i ett företag. Det har dock börjat komma mer nu, exempelvis forskaren Annika Steiber pratar mycket om både entreprenörskap och intraprenörskap.

Vad kan du mer säga om intraprenörens roll i ett företag?

– Intraprenörens roll är att fånga upp idéer och genomföra dem tillsammans med olika människor med olika kompetenser. Man gör detta vid sidan av sitt arbete eller inom ramen för sitt arbete och man använder sig av de resurser, den kunskap och de kundrelationer som redan finns i företagets system, och så gör man något annorlunda med det. Det kan till exempel handla om nya metoder och processer, en ny marknad, en ny produkt eller en ny tjänst.

VANLIGA HINDER FÖR INNOVATION

Vilka vanliga misstag finns det i den här typen av innovationsarbete?

– När man pratar om innovation så pratar man gärna om idéer, team och processer, men man pratar inte lika gärna om individer. Sanningen är att det finns individer som är extra drivna, intraprenörerna. De har en speciell förmåga att engagera andra och att genomföra nya saker och därför är det jätteviktigt att företaget skapar en miljö där dessa individer stannar kvar och utvecklar företaget. Det är väldigt lätt att man omedvetet lägger hinder i vägen för de här innovativa processerna.

Hur kan sådana hinder se ut?

– Det finns många olika slags hinder, och det tråkiga är att de flesta ledningar är omedvetna om hur de hindrar innovation i sina verksamheter. Till exempel kan det vara så att mellanchefer bara belönas för det operativa dagliga resultatet och inte för framtidsutveckling, vilket gör att det inte ligger i deras intresse att gynna innovativa initiativ från medarbetarna. Ett annat hinder är när ledningen behandlar innovation precis som vilken operativ verksamhet som helst, och förväntar sig att den ska ge omedelbar lönsamhet och kunna mätas med traditionella nyckeltal. Eller att ledningen inte inkluderar innovation i företagets strategier och därför inte avsätter särskilda resurser för innovationsarbetet. Det behövs ett mer långsiktigt perspektiv för att lyckas med innovation.

GE DET ANNORLUNDA EN CHANS

Hur kan man skapa en intraprenöriell företagskultur?

– Det krävs utrymme, budget och en förståelse för vad innovationsprojekt innebär. Den här förståelsen behöver genomsyra både ledningen och hela organisationen för att skapa ett klimat som gynnar intraprenörskap och innovation. Man behöver gynna öppenhet och förtroende, att inte i första hand säga nej utan istället försöka ge det annorlunda en chans.

Vad mer behöver mer företagen tänka på?

– Det är väldigt viktigt att det finns en vision i företaget som intraprenören tror på, eftersom intraprenören knyter sin personliga vision till företagets vision. Ledningen måste leva den här visionen själva för att den ska vara trovärdig.

Så ledningen har en viktig roll i arbetet med intraprenörskap?

– Ja, jag tycker man behöver utveckla framtidens ledare så att de kan leda intraprenörer och skapa det här innovativa klimatet. Jag skulle kalla det innovativt ledarskap. Den kunskapen kan bidra till att man skapar rätt förutsättningarna och då kan intraprenörerna komma till sin rätt. Annars är risken stor att de istället lämnar verksamheten.

Hur identifierar man intraprenörerna sitt företag?

– Man ser dem ofta inte. Det är ingen slump att World Economic Forum kallar dem för de dolda entreprenörerna, och det är heller ingen slump att man forskat väldigt lite på ämnet. Oftast sker innovation i det tysta, eftersom intraprenörer jobbar under radarn. Anledningen till det är att om man kommer fram för tidigt med en innovation, så finns det ofta starka krafter i organisationerna som motverkar det nya. Är motståndet för starkt så dödas de goda idéerna innan de ens hunnit testas.

VINNA ELLER FÖRSVINNA?

Vad driver dig till att vilja sprida kunskapen om intraprenörens roll?

– Alla företag behöver intraprenörer om de ska överleva, där har du min drivkraft. I det stora perspektivet handlar det om överlevnad för svenskt näringsliv och ekonomin i vårt samhälle. Antingen tar vi täten i utvecklingen genom att lära oss att ta hand om resurserna som redan finns i våra företag. Eller så kommer vi hamna på en position där vi blir underleverantörer till företag från andra delar av världen och då kommer vår ekonomi inte alls se ut som den ser ut idag.

Hur undviker vi det scenariot?

– Med kunskap om hur det intraprenöriella fungerar kan man skapa ett klimat där nya idéer accepteras. Allt går otroligt snabbt idag och det kommer gå ännu snabbare längre fram, och då måste svenska företag hänga med. Företag som inte skapar förutsättningar för sina intraprenörer kommer att tappa dem, och då kommer företaget snart också försvinna.

 

KONTAKT

Monica Birgerson, Content & Events, IHM Business School, Monica.birgerson@ihm.se