Nya regler kring vad som är ett varumärke

Vi förstår att reglerna angående vad som kan vara ett varumärke har ändrats. Hur påverkar det oss som redan etablerat företag och vad bör vi tänka på?

[>> Artikel från Setterwalls Advokatbyrå]

När man tänker på ett varumärke så tänker man ofta på ett ord eller en logotyp. Genom domstolsavgöranden har det efter hand blivit klart att ett varumärke kan vara mycket mer än så. T.ex. har vi i över 20 år vetat att man kan skydda doften av nyklippt gräs för tennisbollar eller att man kan registrera ett ljudmärke för försäljning av glass.

Det grundläggande inom varumärkesrätten är att ett varumärke måste ha särskiljningsförmåga på så sätt att man genom det ska kunna skilja varor och tjänster som tillhandahålls i en näringsverksamhet från dem som tillhandahålls i en annan. Fram tills förra året var ett ytterligare krav för att få registrera ett varumärke att det gick att återge grafiskt. För dofter löstes detta med att den kemiska beteckningen registrerades och för melodier genom att noterna registrerades.

Men med ny teknik har vad som kan registreras som varumärke fortsatt att förändrats. Kravet på att varumärket måste kunna återges grafiskt är nu omformulerat och regelverket säger nu istället att man tydligt ska kunna avgöra vad som avses skyddas.

I och med nya tekniska möjligheter kan man numera lämna in ljudfiler, videofiler etc. Därtill har detta öppnat för även helt nya typer av varumärken.

Följande nya varumärkestyper kan nu registreras:

• Ornamentvarumärke – ett varumärke som består av ett antal element som upprepas regelbundet.

• Rörelsemärke – ett varumärke som består av en rörelse eller en ändring av delarnas position i varumärket.

• Multimediemärke – ett varumärke som består av en kombination av bilder och ljud.

• Hologrammärke – ett varumärke som har holografiska egenskaper.

Därtill lämnar regelverket numera även öppet för annat. Här säger man att ”Varumärket ska återges i valfri lämplig form med användning av allmänt tillgänglig teknik, så länge det kan återges i registret på ett tydligt, exakt, komplett, lättillgängligt, begripligt, varaktigt och objektivt sätt så att de behöriga myndigheterna och allmänheten tydligt och klart kan avgöra vad som är föremål för det skydd som beviljats innehavaren. Återgivningen får åtföljas av en beskrivning.” Ni som etablerat företag påverkas alltså inte av regelförändringarna som sådana. Det som gällt tidigare gäller fortfarande, d.v.s. ni har kvar era varumärkesskydd för exempelvis ord och logotyper i oförändrat skick. Det som har ändrats är att det nu finns ytterligare möjlighet för er att skapa ett brett varumärkesskydd genom den nya tekniken. Det har alltså öppnats upp för ytterligare kreativitet. Nu är det alltså i stort endast fantasin som sätter gränserna, så länge övriga regler för att ett varumärke ska kunna registreras är uppfyllda!

 

Setterwalls är en av Sveriges ledande affärsjuridiska fullservicebyråer.

Per Lidman och Lovisa Dahl Nelson är affärsjuridiska advokater, huvudsakligen verksamma inom marknadsförings- och immaterialrätt.

Du når dem på: per.lidman@setterwalls.se, lovisa.nelson@setterwalls.se eller 010-690 04 00.