Så får du koll på strategin.

Vad skiljer en bra strategi från en dålig? Vad är skillnaden mellan strategi och taktik? Var inte orolig för att du inte kan ge raka svar. Du är inte ensam. Inte ens managementkonsulterna är överens. Det är frågor som skapar oreda och missförstånd i många arbetsrelationer – i onödan.

Richard P. Rumelt är en gigant på det strategiska området, åtminstone om man ska tro McKinsey Quarterly. Rumelt menar att många missförstår vad strategi är, vilket kan förklara varför vi ser så många ineffektiva upplägg.1

Hur känner man igen en dålig strategi?

Den är fylld av fluff, pretentiösa ord som ser bra ut för de oinvigda, men som inte betyder något i praktiken. Den saknar en tydlig utmaning. En strategi som är vag i definitionen får svårt att hitta fungerande lösningar. Den gör inte skillnad på mål och strategi. Övergripande mål finns det gott om, hävdar han, men det är sällan man ser en realistisk plan för hur de ska förverkligas. En dålig strategi saknar specifika mål eller så är den dåligt formulerad, vilket gör att det blir svårt att sätta in rätt åtgärder.

Vad är det då som kännetecknar en bra strategi?

Den är välgrundad. Den sammanfattar nuläge och problem på ett enkelt och begripligt sätt så att den leder fram till klara slutsatser. Den visar en tydlig väg från nuläge till mål. Strategin är en guide, inte ett livlöst dokument. Och som sådan föreslår den en rad logiska aktiviteter som följer naturligt på det fastställda vägvalet.

Strategi och taktik, vad är skillnaden?

Det är lätt att blanda ihop begreppen. Inte ens managementkonsulterna lyckas enas om en entydig förklaring. En sökning på ”the difference between strategy and tactics” ger i skrivande stund över 54 miljoner träffar på Google. Så vi kan lugnt konstatera att förvirringen är stor.

Det finns de som menar att skillnaden ligger i att strategin och taktiken är olika faser i tiden, medan andra invänder att det finns strategier som tar dig till målet på bara några månader och taktiker som fungerar över flera år. Vissa påstår till och med att strategi och taktik är samma sak, förutom att de rör sig på olika plan.1

Rörigt?

Ja, så till den milda grad att man kan dividera i oändlighet hur de två begreppen förhåller sig till varandra. Fällorna är många. En del blandar ihop vision och strategi, somliga har svårt att skilja på strategi och taktik medan andra förväxlar mål och strategi.

En strategi är en plan för att nå ett mål. Du kan inte ha ett mål utan veta din utgångspunkt. Och kan du inte mäta resultatet kan du inte känna till din nya utgångspunkt, när nästa plan ska sättas.2 Vill du tänka klart och försäkra dig om att dina tankar blir tydliga för andra, krångla inte till det. Se bara till att precisera det du behöver och gör det exakt. Planering är en cyklisk process där varje punkt måste upppfylla två krav:

Nuläget ska formuleras som ett konkret och relevant problem.3 Målet ska vara realistiskt och mätbart.4 Resultatet ska vara direkt jämförbart med nuläget och målet. Och planen ska ha huvud och fötter, som man säger.

Logiken är enkel. Det spelar ingen roll hur fort du kan springa om du springer åt fel håll. För en strategi utan riktning är som en kropp utan huvud. Alla drar åt olika håll. Du eldar för kråkorna. Och har du huvudet på skaft och näsan vänd åt rätt håll men inga fötter att springa med, vet du också vad som händer – mycket snack, men liten verkstad.5

Huvudet tänker. Fötterna gör. Fötterna tar fram verktygen, listar vad som behöver göras och ser till att det blir gjort.

Vi leker med tanken att du ingår i en grupp som vill bestiga Mount Everest. Målet är att nå bergstoppen och komma tillbaka levande. Huvudet ska avgöra vilken sida av berget som är bäst och vilken tid på året som är mest gynnsamt, medan fötterna ser till att planen faktiskt genomförs: fixar sponsorer, testar utrustning, bestämmer resplan och tidsplan, väljer ut rätt personer och prickar av att alla förberedelser är gjorda innan avfärd.

Fortfarande luddigt?

Har du hört talas om ”The rule of touch”? Kan du röra det är det fötterna som ska göra det. Och när fötterna gör något handlar det om taktik.

//Per Robert Öhlin, aktuell med boken Oreklam.

LÄNKAR:
Beställ boken här (Adlibris): https://www.adlibris.com/se/bok/oreklam-9789151979625
Läs vad andra tycker: https://perrobertöhlin.se/oreklam
Fotnoter: https://media.perrobertöhlin.se/Oreklam-Fotnoter.pdf