Reklam har aldrig varit viktigare

Jag vågar lova att inom några år så är HiQ även en av de ledande reklambyråerna i Norden – om till och med inte den ledande. Redan i dag är en stor del av det vi gör rena reklam- och marknadsföringsuppdrag. Och tillsammans med våra uppdragsgivare bygger vi starka nordiska varumärken.

[Artikel från HiQ, text: Erik Ridman, marknadschef]

Vi kommer dock inte bara vara en reklambyrå. Eller egentligen kanske inte heller kallas en reklambyrå. Hur man kategoriserar HiQ spelar förresten ingen roll – när jag säger att vi kommer vara en av de ledande reklambyråerna i Norden så betyder det att vi jobbar tillsammans med marknadschefer med att bygga deras varumärken. Både genom att ständigt förbättra deras produkter och tjänster – men också att genom såväl breda som spetsiga påverkanskanaler öka kännedom och addera känslor till deras varumärken. Vilket epitet som sätts på oss, det bryr vi oss faktiskt inte om. Det slutade vi med sedan länge. Vi pratar om oss som HiQ. Inget annat.

Okej, för att bli konkret: Varför kommer vi bli en av de ledande byråerna? Det beror främst på tre saker. Hastighet, strategi och associatiner.

1. HASTIGHET
Eller närmare bestämt teknikutveckling. Vi är jäkligt frustrerade. Jag har aldrig varit med om en sådan rastlöshet och otålighet som den som finns på HiQ. Men det finns samtidigt en tröghet i hur allt funkar i samhället. Alla säger att digitaliseringen går snabbt. Alla. Ofta till och med supersnabbt. Men det stämmer inte alls. Den går jättelångsamt.

Ta vården till exempel. Jag har lärt mig att det i Sverige varje dag dör 27 personer i blodförgiftning. När man får blodförgiftning så är hastighet det viktigaste (och enda) vapnet. För att sätta in åtgärder tillräckligt snabbt måste läkare och sjuksköterskor direkt få indikationer på att något är på väg att hända. I dag sker allt manuellt. Läkaren har koll på blodvärdet medan sjuksköterskan har koll på temperaturen. De två har ingen kontakt med varandra. Allt det där kan lösas med teknik. Ganska enkelt och billigt, faktiskt. Ungefär på samma sätt som man övervakar en server i ett bergrum i Kiruna. Detektera fluktuationer, sätt in åtgärder och maximera upptiden. Tänk om man skulle kunna göra samma sak med människor…

I England, för att ge ett exempel, är man duktig på att använda digitala hjälpmedel för övervakning och notifiering för att öka odödligheten av just blodförgiftning. I Sverige finns ännu inget liknande system installerat på något sjukhus.

2. STRATEGI 
Ett annat exempel är handel. I dag är det smidigaste alternativet för att såga av en kraftig gren på sitt äppelträd att köpa en ny motorsåg. Varför kan man inte på ett enkelt sätt dela en såg med andra? Eller, egentligen så kan man det redan. Vi har byggt en sådan lösning åt Husqvarna. Problemet är bara att för få vet att den finns. Tjänsten fungerar perfekt, men för att den på riktigt ska förändra vårt beteende måste både marknadsförings- och produktstrategierna utvecklas parallellt.

Och här kommer vi till den andra anledningen till varför vi behövs i reklambranchen. Strategierna är underutvecklade. Reklambyråerna är för dåliga på att argumentera för att marknadsföringen funkar och vilket syfte den fyller. De börjar bygga tekniklösningar istället. Mediebyråerna likaså. Techkonsulterna, managementkonsulterna och nu senast revisorerna argumenterar för att service design kommer driva försäljning och skapa lojala kunder. Skapa expansion.

Det är fel. Utvecklingen av nya produkter och tjänster är beroende av att marknadsföringsstrategierna finns med från början, att man vet vad uppgiften för kommunikationen är. Och idag är avstånd för långt mellan affärsutvecklingen och marknadsavdelningarna – och i förlängningen – reklambyråerna.

Ett bra exempel är onlinespel-branchen. Det är den bransch i Sverige som har absolut enklast att jobba strategiskt med tjänste- och produktutveckling. Vilket de gör hela tiden. Men samtidigt är de den bransch i Sverige som står för en mycket stor del av medieinvesteringarna i traditionella räckviddskanaler. Och svaret på varför? Det är kännedom som driver expansion – produkter och tjänster driver lojalitet.

3. ASSOCIATIONER 
Det är mycket enklare att rent tekniskt ta fram innovativa lösningar än det är för ett varumärke med lång historia att vara en trovärdig avsändare för dem. Varumärkesstrategierna baseras på företagens förmågor, efterfrågan hos målgrupperna och vita ytor på marknaden. Men om vi ska driva på utvecklingen måste vi skapa större efterfrågan hos kunderna för nya eller förändrade produkter och tjänster. Varumärken som i dag associeras med innovation har naturligtvis en högre utvecklingstakt. Och här kan vi alla räkna upp flera globala exempel.

Ska vi skapa innovation så måste vi samtidigt skapa förutsättningar för digitalisering genom att skapa trovärdiga associationer. Vi kan inte titta på var företagen och efterfrågan är i dag. Med den utvecklingstakt vi har förändras våra behov i takt med utvecklingen. Och branschuppdelningen och silo-organisationerna motverkar därmed utvecklingen av innovationer.

VI ÄR ÖVER 1 600 personer på HiQ. Alla, precis alla, jobbar med digitalisering i någon form. Till stor del driver vi på teknikutvecklingen i Norden. Det gör vi tillsammans med industrin, med handeln, med offentlig sektor, vård, försvar, bank, försäkringsbolag och så vidare. Vi använder teknik, kreativet, design och kommunikation för att skapa lösningar som förenklar och förbättrar för människor. I takt med att vi skapar digitala lösningar som effektiviserar och förenklar, skapar vi samtidigt successivt en bättre värld.

Den utvecklingen måste vi snabba på – och reklamen har aldrig haft en viktigare roll än nu. Det är anledningen till att vi behöver använda marknadsföring för att driva på utvecklingen. Och det är anledningen till att allt fler marknadschefer vänder sig till oss för att skapa starka band mellan affärsutveckling och marknadsföring. Och det är anledningen till att HiQ inom några år är en av de ledande reklambyråerna i Norden.