Lönsam hållbarhet – en oemotståndlig kombination

– Att man vill tjäna pengar på sitt hållbarhetsarbete är inget att skämmas för. 

Tvärtom: Den ekonomiska drivkraften är den starkaste motor vi har för hållbar utveckling. Om målet är en hållbar och rättvis framtid för kommande generationer bör vi använda de drivkrafter som kan ta oss dit. Det säger hållbarhetskonsulten Per Olsson, som är en av kommunikationsbyrån ID kommunikations samarbetspartners.

[>> Artikel från ID kommunikation, Foto: Eva Kronfält Thorvinger, Text: Erik J Rudvall]

 

Per Olsson har en bakgrund från Skanska där han arbetat intensivt med att driva på en hållbar utveckling genom affärsutveckling ända sedan hållbarhet blev en ledningsfråga där 1997.

Per Olsson har insikter i vad som krävs av en hållbarhetsstrategi för att den ska kunna bidra till att skapa affärsnytta. Och det är just det som är affärsidén för hans företag SDGB, som står för Sustainable Development, Good Business.

HÖGRE MARGINALER OCH HÖGRE VÄRDERING 

Per Olsson hävdar nämligen att arbetet med hållbar utveckling ofta bidrar till högre marginaler och högre värdering för de företag som gör en seriös och målmedveten satsning.

– Den som arbetar aktivt med hållbar utveckling blir nämligen bättre på att hantera strategiska och operationella risker, säger han. De blir också resurseffektivare och bättre på att fånga upp och utveckla hur de kan skapa värde för sina kunder. Men inte bara det. Hållbarhetsarbetet kan också bidra till att stärka insikten i vad som är företagets syfte och tydliggöra varför man gör det man gör.

Det låter väl inspirerande?

SKÅNEMEJERIER: ETT INSPIRERANDE PRAKTIKFALL

Ett inspirerande praktikfall hittar vi på Skånemejerier, som är en av ID:s mest långvariga kunder. Att de har kommit långt i sitt hållbarhetsarbete visar sig inte minst i att konsumenterna rankar dem som ett av de mest hållbara livsmedelsföretagen i Sustainable Brand Index.

Som livsmedelsföretag är Skånemejerier extra beroende av ekologisk hållbarhet, men med tanke på den tuffa konkurrenssituationen är de minst lika beroende av att uppnå en långsiktig ekonomisk hållbarhet. Samtidigt är även den sociala hållbarheten en självklar utgångspunkt, inte minst vad gäller medarbetare och leverantörer.

FYRA KRITISKA OMRÅDEN

– När man pratar om hållbar lönsamhet hos ett företag finns det generellt fyra områden som man behöver lyckas med: produkt, medarbetare, kunder och varumärkeskommunikation, säger Anna Frey-Wulff, som är Skånemejeriers Corporate Sustainability Manager.

– Vi tittar ständigt på hur våra produkter kan bli mer hållbara och om vi kan göra kostnadsbesparingar i energieffektivitet, återvinning och minimering av avfall. Att göra rätt investeringar i rätt produkter är en nyckel till hållbar lönsamhet och hållbar utveckling. Likadant är det med investeringar som syftar till att få motiverade och engagerade medarbetare.

– Vi behöver också veta vad som driver våra kunder och utvecklar vårt arbete i linje med deras förväntningar. Våra kunder lägger allt mer vikt vid socialt och miljömässigt ansvar hos sina leverantörer, och då är det avgörande att vi kan möta deras krav.

– Eftersom vi arbetar med miljö och socialt ansvar i hela kedjan vill vi förstås också att det ska avspegla sig i vår varumärkeskommunikation. Det är först när vi berättar vad vi faktiskt gör, som våra kunder kan skapa sig en bild av vad vi står för och göra sina egna, medvetna val.

EN STRATEGISK FRÅGA

Från ID:s sida vill vi gärna lyfta ytterligare ett område som bör uppmärksammas när vi pratar om lönsam hållbarhet, och det är affärsstrategin. Här finns det en intressant spänning mellan hållbarhet och varumärke, som man bara kan komma åt med strategiska insatser:

– Affärsstrategin innefattar även att formulera vad företaget ska säga, menar Erik Ljung som är copywriter och strategisk tänkare på ID. Att bygga en hållbar affärsstrategi är att formalisera företagets hållbarhetsarbete och göra det till utgångspunkt för företagets mission och vision, det vill säga vad företaget faktiskt gör.

– Ord och formuleringar påverkar ju hur vi tänker. Och det vi tänker blir påfallande ofta också vad vi gör och hur vi därmed påverkar omgivningen. Talar och tänker vi hållbarhet ökar alltså möjligheterna att vi också agerar hållbart – och att världen blir en liten smula bättre.

BÖRJA MED DET VIKTIGASTE FRÅN FN:S AGENDA 2030

Många företag har redan gjort FN:s Agenda 2030 och de 17 hållbarhetsmålen där till en del av sin egen strategi.

– Fundera på vilka av de område som tas upp i den, som är sådana där ni kan göra skillnad, säger Erik Ljung. Ingen kan som bekant göra allt, men alla kan göra något. Och det är lättare att lyckas om man fokuserar på några saker i taget. En annan aspekt av vilka områden man bör välja är att identifiera var riskerna är störst om ni skulle misslyckas eller drabbas av en yttre störning.

NÄSTA STEG

Vart vill ni och vad behöver ni göra för att komma dit? Det hjälper vi er gärna att fundera på – liksom på hur det ska kommuniceras!

 

>> KONTAKTA ID KOMMUNIKATION