Konsten att ge fyra väggar en själ

Under många år har nyproducerade bostäder nästan sålt sig själva. Men när efterfrågan viker blir det allt viktigare att skapa varumärken som sticker ut och attraherar potentiella köpare. Reklambyrån Konovalenko i Malmö har två decenniers erfarenhet av att bygga personligheter där många bara ser en byggnad.

[>> Artikel från Konovalenko]

Ett exempel på att varje bostadsprojekt måste marknadsföras utifrån sina egna speciella förutsättningar är Sundprojekts omvandling av Malmö Skofabrik till moderna bostadsrätter – ett av de senaste årens mest uppmärksammade nya bostadsprojekt i Malmö.

Den pampiga industribyggnaden från 1907 byggs just nu om till moderna bostadsrätter och ska smälta samman nytt och gammalt i den nya centrala stadsdel som växer fram där Malmös första industriområde från sent 1800-talet tidigare låg.

Klassisk industrikänsla

– Eftersom huset är så unikt och kommer att smälta samman klassisk industrikänsla med det senaste inom modernt boende började vi med att kartlägga den spännande historian kring skotillverkningen samtidigt som vi tog fasta på alla de speciella detaljerna i arkitekturen, berättar Konovalenkos AD Jonas Hanson.

– Kontrasten mellan nytt och gammalt var tydlig i materialvalen; glas och stål ställdes mot gammalt tegel, gedigna trägolv, putsade väggar, stora s k Bremenbjälklag i taket och mycket ljusinsläpp genom stora originalfönster – allt förstärkte känslan av att bo i en byggnad som inte liknar mycket annat.

Konovalenkos rekommendation blev att behålla namnet Skofabriken och väva in de 50 åren av skotillverkning som en vital del i konceptet. Med hjälp av bland annat fotografen Georg Oddners klassiska skomodebilder från 50- och 60-talen, nytänkande teknik- och miljölösningar samt 3D-visualiseringar av de ofta spektakulära lägenheterna ställdes nytt mot gammalt på ett sätt som gav ett starkt genomslag för bostadsprojektet Skofabriken.

Boende i Lunds vagga

Ett annat exempel är Kulturkvarteret i Lund, där en parkeringsplats på Stora Algatan 6 efter mer än 60 år i träda förvandlas till ett modernt bostadshus med 19 bostadsrätter i Lunds äldsta kulturkvarter.

– Kulturkvarterets läge intill domkyrkan, Lundagård och Kulturen placerar det mitt i Lunds historiska centrum. Det är i de här kvarteren som staden grundas i slutet av 900-talet, fortsätter Jonas Hanson.

– Arkitektoniskt handlade det om en femvåningsbyggnad i ljus puts som band samman grannhusens 1800-talsklassicism och pampiga jugend. En innergård och ljusgård fångade upp områdets tusenåriga historia som religiöst centrum med klosterträdgårdsinspirerad grönska.

Alla dessa trådar fångades upp i visuellt koncept där den historiska storytellingen lade grunden för ett koncept som framhävde husets mix av nytt och gammalt med exklusiva lägenheter och nytänkande teknik i form av ett halvautomatiskt bilparkeringssystem i källarplanet och mycket mer.

Se: konovalenko.se

Kontakta Heléne Mattisson 040 12 22 50 helene.mattisson@konovalenko.se om du vill veta mer.