Konsten att fördärva sitt liv

Är vi svenskar nöjda med tillvaron? Är vi lyckliga? Det visar sig i undersökningar att 93% är ganska eller mycket nöjda med tillvaron och 91% är ganska eller mycket lyckliga. Men under vilken period i människans liv är vi lyckligast? Är det när vi tultar omkring i koltåldern, är det när vi tar klivet in i vuxenvärlden, är det när vi bildar familj? Jag tror svaret kommer att överraska många, för i genomsnitt är vi lyckligast när barnen flyttar hemifrån.

[>> Artikel av Stefan Einhorn]

Och vi har fått det väldigt bra. Vi lever längre, vi har allt större valmöjligheter och våra materiella tillgångar ökar.

Samtidigt påpekas det att svenskar är Nordens minst lyckliga folk och det skrivs böcker om hur dåligt vi mår. Vi matas ständigt med negativ information, från massmedia, samhället som vi lever i, från sociala medier och från vår närmiljö. På detta sätt göds vår misstro, vårt missnöje och den oro vi lever med. Och de gånger vi faktiskt är nöjda och tillfreds, då ska vi ha dåligt samvete för att andra har det sämre.

Ja, livet är verkligen fullt av problem och bekymmer. Hur är det för dig? Brukar du oroa dig för saker och ting? Grubblar du över vad andra tycker om dig? Hamnar du ibland i gräll? Tycker du synd om dig själv? Blir du ofta missförstådd? Fattar du ibland dumma beslut?

Ja, vi har det egentligen ganska bra, om det inte vore för att vi människor gör vårt bästa för att skapa problem och sätta krokben för oss själva.

Men ska man göra nåt, ska man göra det ordentligt, tycker jag. Och det är anledningen till att jag skrivit en bok i ämnet – Konsten att fördärva sitt liv. Här får vi råd och tips om hur man bär sig åt för att så effektivt som möjligt sabba sitt liv. Här får man lära sig att gräla, att skaffa sig ovänner, att oroa sig helt i onödan, hur man kan älta ett problem i all evighet, att tjata hål i huvudet på folk och mycket annat.

Men hur gör vi om vi inte vill snubbla fram genom tillvaron och istället leva ett lyckligt liv? Jo, då gör man bara precis tvärtom! Bra va!