Kan någon annan verkligen använda vårt registrerade varumärke i sitt domännamn?

Kan någon annan verkligen använda vårt registrerade varumärke i sitt domännamn?

[Artikel från Setterwalls Advokatbyrå, Malmö ->LÄNK till hemsida]

Det korta svaret är ja, men frågan blir då – går det att göra något åt det? Lyckligtvis är även här svaret ja, så länge ni har tidigare relevanta rättigheter. Hur går man då till väga?

För domännamnsregistreringar gäller principen ”först till kvarn”. Det innebär att det enda som kontrolleras före det att ett domännamn registreras är om någon registrerat just det exakta domännamnet för eller under den aktuella toppdomänen. Kontroll mot tidigare registrerade varumärken eller företagsnamn görs alltså inte. Vidare, om ni är ägare av ett visst domännamn under en toppdomän, t.ex. för .se så hindrar det inte att någon annan registrerar samma domännamn under toppdomänen .com.

Med det sagt så går det att överklaga tilldelningen av ett domännamn i efterhand. Reglerna är inte desamma för alla toppdomäner och följande är delvis generaliserande. I ett sådant överklagande måste man dock vanligtvis kunna visa att följande villkor är uppfyllda:

  • Den som överklagar måste ha en rättighet (till exempel varumärke eller företagsnamn) med rättsgrund i aktuellt land – där en geografisk koppling är aktuell, d.v.s. ni måste kunna visa, exempelvis genom en varumärkesregistrering, att ni har tidigare rättighet än motparten i det land som domänen avser.
  • Innehavaren av domännamnet ska ha handlat i ond tro när han eller hon registrerade eller använde domännamnet, vilket innebär att ni måste kunna visa (eller i vart fall göra det sannolikt) att motparten varit medveten om er rättighet eller valt just det aktuella domännamnet för att rida på era rättigheter eller dess renommé. Exempelvis kan det räcka att den registrerade domänen används för att marknadsföra varor/tjänster som täcks av er varumärkesregistrering.
  • Innehavaren av domännamnet ska inte ha en rätt eller ett berättigat intresse till domännamnet, vilket innebär att motparten inte ska ha några egna rättigheter till aktuellt domännamn, såsom varumärkesregistreringar. Föreligger förväxlingsbara varumärkesregistreringar ska ni sannolikt börja i den änden.

Nämnda överklagande kan göras till domstol. Därutöver finns administrativa förfaranden att tillgå, vilket ofta är att rekommendera då dessa är snabbare och billigare. Vart man vänder sig för ett administrativt förfarande beror på vilken toppdomän ärendet gäller. För domäner såsom .se och .com görs överklagan till World Intellectual Property Organization (WIPO). Att förfarandet hos WIPO är administrativt innebär att förfarandet hanteras genom att parterna inkommer med skriftlig argumentation i ärendet före det att myndigheten meddelar sitt beslut. Om man vinner förfarandet får man välja om man vill att domännamnet överförs till en eller om domännamnsregistreringen ska hävas.

Då det finns ofantligt många olika toppdomäner går det i princip inte eller är det inte rimligt kostnadsmässigt att registrera sitt domännamn för eller under samtliga tillgängliga toppdomäner. Vår rekommendation är att ändå se över vilka domännamn ni är innehavare av och utvärdera om det är några ytterligare toppdomäner som kan vara aktuella, och i så fall registrera även dem. Även det faktum att det tillkommer nya toppdomäner motiverar att löpande utvärdera vilka ni önskar ha och vara aktiva på. Vi önskar er lycka till i den digitala världen! ●

 

Setterwalls

Setterwalls är en av Sveriges ledande affärsjuridiska fullservicebyråer. Per Lidman och Lovisa Dahl Nelson är advokater, huvudsakligen verksamma inom marknadsförings- och immaterialrätt.

Du når dem på: lovisa.nelson@setterwalls.se, per.lidman@setterwalls.se eller 010-690 04 00