Hur skapar du bilden av marknaden och av kunden – och hur agerar du träffsäkert digitalt utan cookies?

Vi har satt oss ner med Martin Bergqvist från Digital Brain Nordic igen, och denna gång har han med sin kollega Grzegorz Kochan, för att diskutera vidare hur man som företag kan skapa marknadsstrategier baserade i data. Och hur man kan omsätta dessa i en snabbrörlig värld som ställs på ända när saker som cookies inte längre fungerar som de alltid gjort.

[Artikel från Strategic Audience Map]

[Foto: robinlundin.com]

Hej Martin, nu har det ju gått ett tag sedan vi talades vid senast, vad är det som fått ditt fokus sedan dess?

Det skulle jag säga är framförallt två saker: omställningen från 3:e parts cookies för marknadsföring och vidareutvecklingen av vår tjänst Strategic Audience Map.

Vad menar du med ”omställningen från cookies”?

Det tror jag att min kollega Grzegorz kan svara bättre på, säger Martin.

Grzegorz: Det är ju så att cookies har använts i snart 20 år för marknadsföring digitalt och på senaste tiden har den tekniken börjat blockeras av bland annat Apple, Firefox och Adblockers. Och Google är på väg med sitt ”privacy sandbox”-initiativ som kommer ytterligare begränsa vad som är möjligt med cookies. Och cookies är en teknik som väldigt många marknadsförare förlitar sig på idag. Exakt hur detta kommer att påverka är svårt att säga idag, men vi håller på att ta fram metoder för att ha alternativ till cookie-styrd digital marknadsföring.

Martin du nämnde er tjänst Strategic Audience Map senast vi talades vid, vad har hänt på den fronten?

Det har hänt väldigt mycket skulle jag säga men det viktigaste tror jag är att vi tagit nästa steg i att förenkla marknadsanalyser och göra dem lätta att skapa, lätta att förstå och lätta att dela med sig av. Och även gjort det möjligt att sätta dem i förhållande till kunden, så att man som konsumentföretag kan både förstå marknaden man verkar i och hur ens kunder förhåller sig till marknaden.

Varför är det viktigt tycker du?

Jo men hela bakgrunden till SAM (Strategic Audience Map red. anm.) är att förenkla och göra pålitliga data tillgängliga till fler företag och verksamheter, för att skapa insikter som man kan agera på. Det är ju först när du omsätter dina data och insikter i affärsdrivande aktiviteter som de blir något värda. Och vi lyssnar ju såklart på våra kunder och när de säger att de vill ha en marknadskontext även på lokal eller verksamhetsanpassad nivå så skapar vi det såklart. Precis som vi vill att våra kunder ska förstå och lyssna på konsumenterna.

Grzegorz, vad är det som har ditt fokus just nu?

Vi jobbar väldigt fokuserat på att förenkla för våra kunder och skapa en upplevelse som gör övergången från data till insikter, från insikter till action och från aktiviteter till uppföljning så sömlös som möjligt. Och att göra något enkelt kan faktiskt vara ganska svårt, svarar han med ett leende innan han fortsätter: Vi vill göra det möjligt för små som stora aktörer att förstå marknaden, förstå hur deras kunder förhåller sig till marknaden och enkelt kunna omsätta detta i aktiviteter, både digitalt och fysiskt.

När du talar om aktiviteter Grzegorz, och då tänker jag främst digitalt, hur skapar ni träffsäker marknadsföring utan cookies?

Eftersom vi utgår från marknadsdata som grundar sig i den fysiska världen så finns det en koppling till konsumenterna som inte grundar sig på cookies.. Det gör det möjligt att skapa styrningar som är tillräckligt träffsäkra för att göra skillnad. Vi har gjort test där våra data applicerats både via cookie och via ”ID-fria” metoder och de har levererat på jämförbar nivå och ibland till och med bättre utan cookies.

Martin flikar in: och om man ser till digitala data som online-beteende så får man som marknadsförare tänka om och titta på exempelvis kontext istället, och där hjälper vi publicister med att kunna erbjuda kontextuell styrning i kombination med cookie-baserade tekniker.

Grzegorz: Ja, det är ju inte så att cookies helt plötsligt lagt av att fungera, de finns och kommer att fortsätta finnas om än i en annan skepnad och säkerligen med vissa begränsningar.

Och vad menar ni med fysiska aktiviteter?

Här svarar Martin: Ja men det är ju så att om man utgår från den fysiska världen och inte bara cookies så öppnar det ju upp för möjligheter till att marknadsföra sig utifrån samma data men i fysiska kanaler som ODR, ADR, tidskrifter etc. MEN, betonar Martin: Det förutsätter att du kan matcha din egen 1:a parts data mot kanalen du väljer, och här tycker jag att det faller en börda eller kanske snarare en skyldighet på publicisterna och distributörer att svara upp mot marknadsförarnas data och faktiskt visa att köparna får eller når rätt konsumenter.

Och detta är möjligt att göra idag?

Ja visst är det så, och det är det vi har skapat genom SAM. Vi utgår från stabila och pålitliga marknadsdata, gör det enkelt att både analysera marknaden och dina kunder i den, samt skapar förutsättningar för att kunna agera på dessa data – data kopplade till dina kunder, data som du kontrollerar till 100%.

3 tips till marknadsförare

  • 1. Gör en marknadsanalys, förstå hur konsumenterna ser ut i din marknad, hur många som finns i den och vad som karaktäriserar dem.
  • 2. Sätt dina kunder i marknadskontexten, förstå vilka marknadssegment du har flest kunder i så att du kan förstår var den lågt hängande frukten och mest värdefulla frukten finns.
  • 3. Aktivera dig utifrån dina egna data och följ upp så att du förstår vad din marknadsföring levererar, utifrån stabila marknadsdata och segmenteringar.

Strategic Audience Map är en analystjänst för konsumentföretag som ger er utväxling på er kunddata. Sätt era kunder i ett marknadsperspektiv, analysera er digitala trafik, styr och följ upp er marknadsföring utifrån en marknadssegmentering med full räckvidd. Digital Brain Nordic är ett utvecklingsföretag som jobbar inom ”martech”, big data, analys och marknadsföring.

Vill du veta mer kontakta Martin: 031-55 45 45, contact@brainnordic.com