Hur du höjer engagemanget på ditt företag utan bättre chefer – ett alternativt sätt

Arbetsglädje och engagemang är heta ämnen idag. Engagemanget på svenska företag är alldeles för lågt. Siffror visar att bara en av sex anställda känner sig engagerad och motiverad. Då vi har högkonjunktur i Sverige är det lätt för de som inte känner sig motiverade att byta arbetsgivare och prova något nytt.

Det här kostar enorma summor. Själva anställningsprocessen i sig kostar pengar. Sedan ska den nya läras upp och bli lika kompetent som den som slutade. Vad vi inte tänker på är att redan långt innan någon slutar uppstår brist på engagemang. Man kan gå i månader och till och med år innan man bestämmer sig för att säga upp sig. Vad kostar inte denna brist på engagemang?

[>> Artikel från WeeMedia]

HUR GÖR FÖRETAG IDAG?
Företagen satsar idag mycket pengar på att få sina anställda mer engagerade. Man lägger pengar på konsulter, föreläsare och utbildningar inom främst ledarskap. Och det är viktigt med ledarskap men tyvärr växer inte ledare på träd. Det är svårt att bara på några veckor förändra chefens beteende och gå från just chef till ledare. Ledare är något man är, chef är något man blir.

VI VÄXER ELLER VISSNAR
Det är givetvis viktigt och nödvändigt med bra ledarskap och vi ska inte förringa betydelsen av ledarskapsutbildningar men det kan finnas andra sätt som ökar engagemanget på ett företag.

Det sägs att allt som inte växer vissnar. Så är det med oss människor också. Brist på engagemang är enligt min mening någon som håller på att vissna. Man känner att man inte växer där man befinner sig. Man står still. Alla är vi på väg någonstans men när det går för långsamt blir vi ointresserade, oengagerade och omotiverade.

VAD ÄR LÖSNINGEN DÅ?
Lösningen är helt enkelt att erbjuda anställda utbildning. Utbildning som gynnar företaget, men även kunskap som inte nödvändigtvis är kopplat till företagets verksamhet utan kanske mer på det personliga planet, något som gör att man växer. Personligt ledarskap, personlig utveckling eller utbildningar som får en att förstå komplexa processer bättre. Listan kan göras lång. Kunskap är ju det som får oss att växa, får företag att växa. Kunskap förs vidare i generationer och utvecklar tekniken, miljön och våra sinnen.

DET HÄR KOSTAR VÄL LIKA MYCKET PENGAR?
Ja, utbildningar kostar pengar men garanterat inte lika mycket som brist på engagemang på ditt företag. Sedan ska ni vara smarta och inte skicka iväg era anställda flera dagar på en utbildning som kostar skjortan. Nej, det gäller att väva in utbildningen i det dagliga arbetet. Det ska vara möjligt att avsätta tio minuter här och tio där, kanske på bussen in till jobbet.

Utbildning är som att träna på gym. Du kan inte åka iväg en helg, träna stenhårt och sedan komma tillbaka som en gladiator. Nej, du tränar flera gånger i veckan i små korta pass. Med tiden utvecklar du en styrka.

HUR GÖR VI DÅ?
Utbildningarna kan ni ta fram internt eller tillsammans med en konsult. Det finns garanterat mycket kunskap i ert företag som ni inte har en aning om. Sedan kan ni sluta avtal med föreläsare och utbildare om att ta fram en e-kurs just för ert företag. Allt detta lägger ni sedan strukturerat på ert intranät eller i en extern plattform som kan fungera som ett internt e-universitet.

HJÄLP OSS ATT BRAINSTORMA
Här följer några exempel på utbildning/ information ni kan erbjuda era anställda:

FÖR DEN NYANSTÄLLDE

Skapa ett introduktionsprogram för den nyanställde. Visa lokalerna – kaffemaskin, kopieringsrum , toaletter med mera – berätta om er vision, visa hur era system fungerar. Den här utbildningen kan genomföras redan innan första arbetsdagen. Tänk att en nyanställd kommer in första dagen och i princip bara börjar arbeta.

FÖR ALLA ANSTÄLLDA
Fråga era anställda, inom vissa ramar, vad de vill lära sig. Vad är deras dröm? Välj ut ett par områden och skapa en lättsmält e-utbildning. Här kan ni med fördel ha kurser inom HLR, brandövning med flera.

FÖR SÄLJARNA OCH KUNDSERVICE
Korta matnyttiga säljkurser.

FÖR CHEFEN
Ledarskapsutbildningar.

AVSLUTNINGSVIS; SE TILL att göra alla delaktiga i ert företag. Om man får vara med att bidra växer man också. Låt VD eller grundaren uppdatera de anställda fortlöpande om läget på marknaden och i företaget. Låt de olika avdelningarna presentera vad de håller på med just nu. Var lyhörd och engagemanget kommer att öka drastiskt!

 

FREDRIK WESTERSTAD, WeeMedia

fredrik@weemedia.se, 0709-18 00 11