Framtidssäkra annonsering

I slutet av 2020 hade Digital Brain Nordic ett webinarium om hur vi kan och kanske bör anpassa vår marknadsföring i framtiden när 3:e parts cookies försvinner. Vi satte oss ner med Martin
Bergqvist, VD på Digital Brain Nordic, efter webinariet för att diskutera mer om ämnet.

[Länk >> Artikel från Brain Nordic]

Hej Martin, du höll i ett webinarium om anpassning av marknadsföring utan 3:e parts cookies. Kan du berätta kortfattat vad du pratade om på webinariet?

– Som många marknadsförare vet har 3:e parts cookies varit nyckeln till att styra och analysera digitala marknadsföringskampanjer, men nu kommer denna teknik inom kort inte längre att fungera vilket skapar problem. Så frågan är, vad gör man utan 3:e parts cookies? Det var detta vi diskuterade med fokus på målgruppsstyrning och vilka ersättare till 3:e parts cookies som finns.

Detta är verkligen högrelevant för Marknadschefernas läsare. Vad ser du för ersättare till 3:e parts cookies?

– I nuläget finns det fyra ersättare: 1:a parts cookies, delade 1:a parts cookies, kontextuell data och geografisk data. 1:a parts cookien sätts på en specifik sajt och använder den data som finns på den specifika sajten du besöker. En vanlig 1:a parts cookie samlar inte information från flera sajter, men det är något som den delade 1:a parts cookien kan göra. Om en sajt tillåter det så kan en 1:a parts cookie delas och då samla data från flera sajter och domäner. Det finns en risk att delade 1:a parts cookies inte kommer att vara en långsiktig ersättare eftersom detta sätt att samla data strider mot de principer som GDPR- och ePrivacy-förordningen bygger på och är anledningen till varför 3:e parts cookies försvinner. De två ersättare som vi vill lyfta fram vikten av är kontextuell och geografisk data. Kontextuell data är en ersättare till intressemålgrupper, till exempel för att kunna nå dem som är sportintresserade. Geografisk data använder olika geografiska signaler på internet för att kunna nå dem som bor i ett visst område, berättar på så vis om det är tex. ett område med villaägare, hög andel bilägare, barnfamiljer osv.

Hur ska våra läsare göra för att använda sig av dessa ersättare?

– Jo för att styra marknadsföringen på ett effektivt sätt är det viktigt att veta vem man ska styra mot – man måste ha svart bälte i kundförståelse! För att få detta är det viktigt att utgå från kunden och ha bra koll på sin kunddata. Vi vill poängtera att oftast är kunddata inte skalbar i alla kanaler, så därför är det viktigt att knyta extern data som marknadsdata till er kunddata för att det ska bli så användbart som möjligt.

Gäller detta endast för annonsstyrning eller även analys och uppföljning av annonsering?

– Självklart kommer blockerade 3:e parts cookies även att ha stor påverkan på analys och uppföljning av annonsering eftersom det idag oftast mäts med 3:e parts cookies för att följa kunden från exponeringen av annonsen till köpet. Detta gäller framförallt annonsering om riktar sig relativt brett med syfte att öka varumärkeskännedom och nå potentiella kunder som inte är bekanta med varumärket, för då blir det då ännu viktigare att följa de potentiella kundernas touch points.

Hur bör marknadsförare tänka mer konkret angående analys och uppföljning av annonsering?

– Förmodligen kommer man fortsätta att få rapporter inom olika kanaler som Google och Facebook, dock blir det mycket svårare att se påverkan av de olika kanaler på varandra. Googles och Facebooks uppföljningsrapporter är gjorda ur ett kvantitetsperspektiv med fokus på prestanda som tex. antal besökare från respektive kanal. Detta ger dock inte nödvändigtvis en gedigen analys av kunderna som skapas av era kampanjer eftersom kanalerna rapporterar på olika sätt, och utan 3:e parts cookies är det svårt att följa kundresan. Det visar inte vilken typ av kund som kommer från de olika kanalerna. Därför blir det ännu viktigare att ha ett kvalitetsperspektiv, eftersom det tillåtar en att jämföra olika kanaler utifrån den kundkvalitet som levereras, och inte bara prestanda.

Har du några tips för att sammanfatta vad marknadsförare bör tänka på i framtiden?

  • Utgå från kunden – du måste ha svart bälte i kundförståelse!
  • Det kommer att bli svårare att följ upp marknadsföring så tänk på kvalitet inte bara kvantitet!

 

Strategic Audience Map…

… är en analystjänst av Digital Brain Nordic som ger konsumentföretag utväxling på kunddata. Sätt era kunder i ett marknadsperspektiv, analysera digitala trafik, styr och följ upp marknadsföring utifrån en marknadssegmentering med full räckvidd. Vill du veta mer?

Kontakta Martin: contact@brainnordic.com