Förutsättningar i det ”nya normala”

­­- Skapa och bibehåll motivation, engagemang, tillit och tillhörighet. 

Är det dags att forma den ”nya normala” vardagen, som i flera avseenden ser betydligt annorlunda ut nu än drygt ett år tillbaka?

I dag handlar det mer om vad som ska göras och hur det görs och mindre fokus på var. Vad görs i din organisation för att fylla på energi, skapa inre motivation och för att medarbetare ska känna sig sedda? I tider då distans och digitala möten är det nya vanliga för många medarbetare, hur bibehåller vi känslan av sammanhang i arbetslivet?

Allt fler vi är i kontakt med upplever en känsla av ensamhet, vilsenhet samt att motivationen och produktiviteten riskerar att sjunka. Vi har funnit och vidareutvecklat ett koncept som vi genomfört i arbetsgrupper med överraskande positiva resultat, både för medarbetare och chef. Vi påverkar och stöttar hela arbetsgruppen för den nya vardagen.

Tillsammans med uppdragsgivaren tränas människor i självledarskap, det sker både individuellt och i grupp. Träningen leder till ett coachande förhållningssätt, vilket bibehåller och stärker individen och arbetsgruppen sin känsla av tillhörighet och samhörighet. Det minskar stressen, ökar kontrollen över sitt eget genomförande och vilket stöd som behövs för varje medarbetare, kommer fram naturligt i processen. För både arbetsgivaren och medarbetaren blir det tydligt vilka förväntningar som finns. Vilket i sin tur skapar en trygghet och ökad tillit genom möjlighet till uppföljning.

Med stöd av olika ledarverktyg, för att leda sig själv bättre, bidrar vi till att föra verksamheten framåt och möjliggör ökad effektivitet och tydlighet i internkommunikationen, som nu sker alltmer via digitala medier istället för i det fysiska rummet.

Att känna att man har kontroll och att det man gör syns och gör skillnad, att få bekräftelse och uppskattning, skapar ett välbefinnande som sprider sig i organisationen.

Tillsammans med oss kan ni ta nästa steg.
Välkommen att kontakta oss!

 

Malin Andersson, Ampellen                                              Peter Höckert, Penica
malin@ampellen.se                                                          Peter@penica.se
070 268 72 60                                                                  070 872 99 27