Färsk rapport om marknadsförarnas arbetssituation

7 av 10 marknadsförare känner sig stressade över förväntningarna som finns på dem i deras yrkesroll. Det visar en färsk undersökning av marknadsförarnas psykosociala arbetsmiljö år 2018. 
– Det verkar finnas ett stort glapp mellan vad marknadsförarna själva har för förväntningar på sin roll och vad resten av organisationen förväntar sig av dem, säger Åsa Söderlund som varit med och tagit fram rapporten.

[>> Artikel från Double Group]

Marknadsförarens roll har förändrats i takt med digitaliseringen. Yrket lockar till sig engagerade, resultatinriktade och kreativa människor som ser alla möjligheter med det digitala landskapet. Men deras förväntningar och ambition krockar ofta med resten av organisationen, som inte har kommit lika långt.

– Stress är utbrett i vårt yrke och har nästan blivit en del av jobbet. Men vi vill inte att det ska behöva vara så, säger Matilda Sporre som är digital kommunikatör på Double Group.

Under hösten genomförde Double Group en undersökning av marknadsförarnas arbetssituation, där 562 marknadsförare svarade på frågor om deras ansvarsområden och psykosociala arbetsmiljö. Samtidigt granskar arbetsmiljöverket kommunikationsbranschen där sjukfrånvaro och arbetssjukdomar ökat med drygt 40 procent sedan 2012.

– I vår undersökning har vi valt att jämföra olika typer av roller och den ”breda” marknadsföraren får genomgående sämre resultat på frågor kring stressfaktorer, berättar Åsa.

Frågor har ställts om arbetsbelastning, förväntningar, mandat, stöd och förmågan att hänga med i utvecklingen. Rapporten visar bland annat att:

  • 7 av 10 marknadsförare har inte någon tydlig arbetsbeskrivning.
  • 6 av 10 marknadsförare saknar fullt mandat inom upplevda ansvarsområden.
  • 6 av 10 marknadsförare upplever det som en stressfaktor att hänga med i utvecklingen.
  • 6 av 10 marknadsförare upplever att de hänger med utvecklingen.
  • 9 av 10 marknadsförare tycker det är roligt att hänga med i utvecklingen.

I undersökningen ställdes också frågan “Vad är din största utmaning idag?. De öppna svaren på den frågan får vilken duktig ledare som helst att vilja gråta.

Ladda ner de öppna svaren här:
http://www.doublegroup.se/documents/6/Oppna_svar_storsta_utmaningen.pdf

– Vi är övertygade om att vi kan få gladare marknadsförare och se bättre resultat av vårt marknadsföringsarbete om vi tar det här på allvar, säger Matilda Sporre.

Nu uppmanar företaget alla att börja prata om den psykosociala arbetsmiljön på marknadsavdelningar och byråer.

– Vi hoppas att rapporten ska få marknadsförarna att inse att de inte är ensamma och att de är grymma som gör jobbet trots alla utmaningar. Det är inte är något fel på dem som inte kan allt, hinner med allt och har svårt att sätta gränser mot resten av organisationen. Vi har ett gemensamt ansvar för att skapa hållbara marknadsteam och marknadsförare som håller, menar Åsa.

Läs hela rapporten här: http://bit.ly/2RGxUfZ