Effekten av nyhetsmedia

Att annonsera i nyhetsmedia ger starkt drivande effekter i såväl försäljning som varumärkesuppbyggnad – framförallt i kombination med andra medier. Det visar den färska rapporten ”Effekten av nyhetsmedia”

[>> Artikel från Stampen Media, Foto & text: Fredrik Helgesson]

Rapporten har tagits fram av mediebyrånätverket Group M. Tillsammans med Sveriges största nyhetsjättar Stampen Media, Schibsted, Bonnier och Mediakompaniet har man studerat Nordens största ROI (Return on investment)-databas. Med hjälp av data från över 1000 projekt inom samtliga större produktkategorier från Sverige, Norge och Danmark har man undersökt annonsörers effekt på investeringar i den kontext som utgör nyhetsmedia, både i print och digitalt. Studien sträcker sig även inom sökordsoptimering samt sökordsmarknadsföring och fokuserar på långsiktig varumärkesstyrka, försäljning i butik, app och online.

– Det här är första gången som en metastudie genomförs för att påvisa effekten av nyhetsmedia såväl i print som digitalt.

Genom att dessutom ta perspektivet både kring försäljnings- och varumärkeseffekt skapas en unik helhetssyn av den fulla impact som nyhetsmedia kan ha på en annonsörs affär, säger Andreas Nordfors, Marketing Science Director på Group M, i ett pressmeddelande.

VÄL INVESTERADE SLANTAR

En av de viktigaste och största slutsatserna som nu kan dras av studien är det faktum att nyhetsmedia ger 1,9 gånger tillbaka i vinst på varje investerad krona. I genomsnitt. Faktum är att siffran är ännu högre för många branscher när de investerar i annonsering hos nyhetsmedia. Framförallt gäller det tjänster, detaljhandel, abonnemangs- tjänster, betting & lotteri, e-handel samt nöjesparker och destinationer. De annonsörer som investerar i nyhetsmedia har i genomsnitt 70% högre ROI i sin sökordsannonsering.

Utöver en rent konverterande kommunikation visar rapporten att nyhetsmedia även är viktigt för de varumärkesbyggande strategierna ett företag bör investera i.

Resultatet i studien visar på att nyhetsmedia är det näst mest effektiva mediet för att driva ett varumärke långsiktigt. Högst på pallen befinner sig TV. Nyhetsmedia är därmed, enligt studien, ett bra annonsval oavsett prioritering. Det är försäljningsdrivande, varumärkesstärkande och har ofta en låg produktionskostnad. Rapporten kan även visa på att det för många annonsörer lönar sig att öka hela mediabudgeten för att växa.

Den här typen av samarbeten mellan flera mediehus välkomnas av Henrik Carlsson, försäljningsdirektör på Stampen Media.

– Inte minst så ser vi stora fördelar i att en sådan här rapport blir så pass heltäckande. Det känns bra att få ett kvitto på hur stor effekt vi inom nyhetsmedia kan ge annonsörer. Jag tror mycket har att göra med den trovärdighet som finns på de plattformar som producerar riktig journalistik, något vi måste bli tydligare i att kommunicera till våra annonsörer, säger Henrik Carlsson.

Henrik Carlsson pratar gärna om att använda nyhetsmedia som begrepp, att inte bara prata om print och digitalt utan att se helheten och förstå att kontexten som utgör nyhetsmedia är det viktiga. Göteborgs-Postens chefredaktör Christofer Ahlqvist är inne på samma spår.

– Det unika med nyhetsmedia är ju att vi har en ansvarig utgivare som står för och säkrar den journalistik som annonsörerna syns tillsammans med. Det tror jag är en viktig aspekt och något som vi inom nyhetsmedia borde kunna bli ännu bättre på att marknadsföra, säger Christofer Ahlqvist.

NYHETSMEDIA OCH DESS RELEVANS STÄRKS

Den 22 oktober hölls ett seminarium inför en fullsatt publik på Göteborgs Auktionsverk där Andreas Nordfors presenterade studiens slutsatser. En av dem som var där och lyssnade,

samt deltog i efterföljande paneldiskussion, var Julia Kronberg, Travel Commercial Manager på Stena Line.

– Man kan titta på sina egna räckviddssiffror hit och dit, men det här är en undersökning som ger ett kvitto på hur det faktiskt ser ut, säger hon.

För Julia Kronberg är det dock viktigt att poängtera att undersökningen är gjord på företag som inte nödvändigtvis har samma förutsättningar och utgångspunkter.

– Det är ingen sanning och facit att följa blint. Men det är sant baserat på de företag som var del av undersökningen och jag tror det kan öppna ögonen på dem som uteslutit nyhetsmedier ur sin media- och annonsmix. Det är viktigt att ha en sund mediemix för att förstå sig på alla komponenter och en sån här mätning kan få många av de annonsörer som idag famlar i blindo att hitta rätt, givet den komplexitet som råder i medieland- skapet just nu.

Hur ser du själv på nyhetsmedia som annonskanal och dess utveckling framöver?

– Nyhetsmedia är absolut relevant och kommer troligtvis öka i betydelse framöver. Det jag tror varit utmaningen för nyhetsmedia är uppdelningen mellan digitalt och print där mediehusen inte riktigt kunnat kapitalisera på den bredd man faktiskt har i sin totala portfölj. En åldrande läsarskara har också bidragit till att man tappat annonsörer till andra kanaler men många nyhetsmedier har fortfarande en relativt hög räckvidd. På ett sätt har det funnits en trögrörlighet i nyhetsmedia där man haft svårt att hitta relevanta paketeringar mellan sina olika plattformar, något jag tror har bakbundit säljavdelningar.

Men nu tycker Julia Kronberg att det börjar se annorlunda ut och hon tycker det är viktigt att fortsätta utforska de annonsmöjligheter nyhetsmedia ger.

– Det finns få kanaler som har den höga trovärdighet som nyhetsmedier står för, vilket gör det till en relevant kanal för många annonsörer. Vi på Stena Line kommer att fortsätta utmana nyhetsmedierna för att de ska driva utvecklingen av innovativa och effektiva lösningar.