Detta hade förhindrat min utmattning!

Sverker var på väg till arbetet, men kollapsade av utmattning.

När Sverker kollapsade på Gärdet i Stockholm, hade han ingen insikt om att han var stressad och inte sovit mer än 4 timmar per natt de senaste 2 åren.

Idag är 50% av sjukskrivningarna stressrelaterade – Hur kan vi förhindra skadlig stress?

Efter att ha arbetat som konsult i 20 år brände Sverker ut sig när han var med och byggde den svenska filialen av Hi3G Access AB, eller 3, som det heter. Han arbetade 18 timmar per dygn i nästan 3 år sen gick det inte mer.

Uppväxt i en entreprenörsfamilj där pappa fokuserad på forskning och mamma skötte kontor och hem, fick Sverker lära sig att arbetet gick först.

Att man kunde arbeta för mycket, eller sova för lite ingick inte i någon utbildning. När Sverker föll ihop letande han medicinska orsaker eller hade han ätit något olämpligt?

Utmattningssyndrom var något han hade hört talas om. Det var kassörskor och sjuksköterskor som drabbades, och absolut inga män.

Efter sin utmattning började Sverker studera stress för att se vilka proaktiva lösningar som fanns. Men det visade sig att det inte fanns någon lösning, och mycket sparsamt med forskning kring proaktiva modeller.

Med de entreprenörs- och forskargener Sverker fått med sig startade han forskning och utveckling. Målet var att hitta en IT-lösning som skulle hindrat honom, och alla hans kollegor som också blivit utbrända, att tillsammans kunna identifiera och förhindra skadlig stress.

Det blev snabbt tydligt att det finns forskning, till exempel Antonovsky´s KASAM-modell, som är användbar för att förhindra stress. Samtidigt har Googles forskning kring effektiva team lyft fram forskning kring psykologisk trygghet. Detta betyder att vi samtidigt som vi skapar bättre och hållbar hälsa, kan skapa effektiva team!

Efter 5 års forskning och utveckling har Sverker startat Mindtemp. Det är idag en lösning en digital hälsocoach-app som visat 18 % minskad stress och 14 % förbättrat välbefinnande för användarna i de pilotstudier som genomförts.

Mindtemp är idag en unik lösning för att arbeta förebyggande med stress, samtidigt som man skapar effektiva och hållbara organisationer.

För att optimera nytta för kunder arbetar Mindtemp nära partners. Företag och organisationer är så slimmande idag att det ofta inte finns resurser eller kompetens för att vägleda linjechefer och team i hållbar hälsa och effektivitet. Här gör Mindtemps konsulter ett jättejobb med att förmedla den kunskap och engagemang som krävs för bestående beteendeförbättringar.

Varför?

Vi tänker kanske inte på stress som det problem det är. Men när 50% av alla sjukskrivningar är stressrelaterade och 20-40% av medarbetarna är sjuknärvarande på grund av stress, är detta ett jätteproblem för samhälle, organisationer och inte minste de individer som blir drabbade.

Stress ger också en mängd följdsjukdomar som Diabetes 2, depression, ångest och hjärt- & kärlsjukdomar.

För en arbetsgivare innebär stressade medarbetare, de sjuknärvarande, väldigt stora kostnader. Forskning från bland annat Karolinska Institutet visar att en stressad medarbetare förlorar nästan 40% av sin produktivitet eller 1,57 gånger sin lön!

Låt oss sätta detta i rätt perspektiv. En medelstor organisation med 200 medarbetare med 40.000kr i medellön, förlorar 4,7 miljoner i produktivitetsförlust per månad, eller 57 miljoner per år.

 

Hur?

Mindtemp använder idag ett vetenskapligt utformat psykologiskt instrument som visar om det finns stress, på vilken nivå stressen ligger och VAD som driver stress.

Användaren svarar på frågor så ofta som användaren eller organisation bestämt. Mindtemp analyserar och ger användaren feedback baserat på analysen.

Organisationen får avidentifierad information på organisationsnivå om nuläge, trender och statistisk analys kring samband mellan stress och till exempel ledarskap och engagemang.

Med detta datadrivna underlag kan organisationen sedan, tillsammans, arbeta med proaktiva åtgärder för att skapa hållbar hälsa och effektivitet.

Två områden som Mindtemp tycker är särskilt spännande är Psykologisk Trygghet och Positiv Psykologi. Att vi kan skapa ökat välmående även om vi känner oss stressade, och därmed skapa bättre relationer både privat och professionellt. Vilket ger en mängd positiva följdeffekter.

 

Resultat?

Det är riktigt häftigt när vi följer upp en pilotstudie efter 30 dagar och vi ser en lägre stress och faktiska beteendeförbättringar i gruppen.

Det är två citat som Sverker tycker är extra skoj: ”Sverker, när jag kommer hem från arbetet är jag normalt så trött att jag sätter mig i soffan framför Netflix med en påse chips – Nu går jag hem, tar gubben i handen och går ut och går.

Konsekvenserna av den beteendeförbättringen kan inte överdrivas.

Ett annat citat är: ” Jag kom hit som chef för tre år sedan och har arbetat med att skapa en öppen och ärlig dialog med gruppen, allt för att skapa en bättre gemenskap, med mer samarbete och lägre stress. Det har vi lyckats med nu, på bara 30 dagar, det är häftigt”

Just nu har Mindtemp ett erbjudande säger Sverker – Företag kan testa Mindtemp i 3 månader utan kostnad! Detta är både för att visa på nyttan till kund och för att skapa mer data för AI-utveckling, nästa steg av den digitala coachen.

Avslutningsvis säger Sverker att Mindtemp hjälper företag och organisationer med ett systematiskt proaktivt hälsoarbete som visar på ROI mellan 400% – 800%, beroende på hur organisationen mår. Vi kan och vi måste arbeta proaktivt med stresshantering!

Skriven av Marie Ekwall, ICF Hälsocoach & Diplomerad stresscoach.

Mer info: