Den digitala kundresan – gör slag i saken och börja bygga digitala kundrelationer!

Betydelsen av kundlojalitet är en viktig faktor för framgång för alla organisationer. Lojala kunder är de som köper din produkt konsekvent, spenderar högre belopp i genomsnitt än mindre lojala kunder och de rekommenderar gladeligen dina produkter och tjänster.

[Artikel av Inspiration Company -> Läs mer här]

OFTAST gör de inte heller bara en av dessa saker utan alla tre. Dessa kunder får man inte utan ansträngning, utan måste vårdas omsorgsfullt genom att sätta gränser för deras förväntningar, ge en känsla av trygghet när de väljer dig framför ett annat företag för produkter eller tjänster de behöver, och genom att verkligen skapa en miljö som överensstämmer med vad de vill ha. Förvänta dig inte lojalitet utan att visa kunderna att ditt engagemang är för dem.

Så hur vet du vilka av dina kunder som är lojala eller inte?

Lojalitetsstatistik är en viktig aspekt för att veta varför och hur kunder väljer din produkt framför konkurrenterna och hur effektivt du marknadsför den. Det är absolut nödvändigt att dessa mätvärden spåras så att varje steg i din tillväxt kan mätas och optimeras. Kundundersökningar är ett effektivt sätt att få fram mycket information från kunderna. Svaren ger snabbt en indikation på vad som behöver förbättras och hjälper företag att prioritera sina förbättringsområden. Dock är det inte alla undersökningar som berättar hur lojal och varför en kund är lojal.

För att få svar på hur lojal en kund är behövs frågor som hur man upplever er som leverantör och hur ni skulle kunna bli bättre samt djupare lojalitetsindex-frågor inom områden som kundvärde, tillhörighet, förtroende, kommunikation och engagemang.

Att veta hur bra dina kunder presterar är viktigt av olika skäl: bättre beslutsfattande för marknadspositionering, planering av kampanjer och reklamkampanjer i förväg, att veta vilken innehållsmarknadsföringsstrategi som ska användas. Faktum är att mätning av kundlojalitet faktiskt kan öka din lönsamhet.

 

Modiga företag ber om feedback. Att göra det skickar även tydliga signaler om att man värdesätter sin kund på riktigt. När man får lite mer ordentliga svar som ger signaler om förbättringsområden kan man utifrån det bygga ett skräddarsytt lojalitetsprogram som syftar till att inte bara driva transaktion utan även skapa interaktion.

Den här typen av aktiviteter bygger interaktion och skapar en dialog som är avgörande för vilka som kommer överleva i framtiden. Forrester förutspådde för många år sedan, att 2022 kommer kundupplevelse vara överordnat pris. Vi är där nu!

 

I dagsläget lider många företag av att inte kunna vara ute hos kund och bygga relation, vara närvarande. Utnyttja lojalitetsprogrammet och ta med relationsbyggandet in i det digitala istället:

  • Skapa aktiviteter i en digital miljö istället, eller som komplement till det fysiska.
  • Dela utbildningsmaterial kring produktnyheter.
  • Koppla en quiz till det direkt i lojalitetsprogrammet.
  • Be om feedback kring service och närvaro.
  • Säkerställ att ingen glöms genom direkt kommunikation i programmet.
  • Utlys en fototävling där kunderna laddar upp foton på specifika produkter och dess användningsområden.
  • Be om hjälp att sprida varumärket i sociala kanaler.
  • Framförallt se till att ha en egen kanal där ni på ett lättsmält sätt kan berätta vad ni står för och vilken värdegrund som är viktig för ert företag.
  • Är dina kunder återförsäljare har du dessutom världens möjlighet att arrangera säljtävlingar där du i samma miljö följer upp och kan visualisera leaderboards och ge utvalda individer uppmärksamhet.

Kom ihåg att dina kunder mappar in under väldigt många olika typer av personlighet, t.ex. har vi generationsfrågan – där det bland de yngre är viktigare med ställningstagande och etiska frågor än vad produkten kostar. Så sluta halka ner i rabatt-träsket för att vinna kunder och deras lojalitet. Det krävs så mycket mer av en framgångsrik leverantör idag. Se till att du är rustad och har koll på vilka som är dina kunder och vad som krävs för att de ska förbli dig trogna.

Fakta

Lojalitetsindex
Lojalitetsindex hjälper ditt företag med en nulägesanalys av varför era kunder är lojala eller inte. Analysen ger dig förståelse för vad som redan är bra och vad som behöver förbättras. Dessutom får du förslag på aktiviteter kunderna efterfrågar för att förbättra deras kundupplevelse.

Lojalitetsprogram för B2B-kunder
Med ett lojalitetsprogram för B2B-kunder, stärker ni relationen till era kunder, påverkar deras lojalitet och ökar er försäljning. Programmet används med fördel av era säljare i införsäljningsarbetet och i det löpande relationsarbetet med prospekts och kunder.