10 saker som kännetecknar en modern marknadsavdelning

Att jobba digitalt kräver nya arbetssätt och nya roller på marknadsavdelningen. Fokuserar ni på rätt saker? Här är några punkter som bör finnas i medvetandet hos alla på en modern marknadsavdelning.

[>> Artikel från IHM Business School, skribent: Max Wimnell]

1. Har tydliga mål och nyckeltal för att mäta och optimera 
Man kan testa och starta i liten skala med många delar när man arbetar med digital marknadsföring, men inte med mätning. Att börja arbetet med att sätta upp mål för den digitala närvaron som linjerar med affärsmål samt ett ramverk som gör att man kan mäta är en förutsättning.

2. Jobbar i mindre sprintar och utnyttjar insikter för att förbättra
Ingen har rätt från början, så se till att göra fel fort. Att dela upp arbetet i mindre delar möjliggör att man snabbare kan förändra och ta tillvara på insikter, och man minskar risken att göra fel. Att även förstå att man under en kampanj, snarare än efter, skall justera och förändra vad man gör möjliggör största möjliga effekt.

3. Investerar i både räckvidd och innehåll
Det spelar ingen roll om man når alla om man inte är relevant, och inte heller att man är superrelevant om ingen nås. Digitalt måste man förstå vikten av att ha bra innehåll, som man också supporterar med räckvidd.

4. Fokuserar på aktiviteter utifrån effekt
Det finns en stor risk att man snabbt blir alltför aktivitetsfokuserad – det finns så mycket nya, spännande och lovande saker man kan göra. Genom att följa upp och fokusera arbetet där det ger största möjliga effekt ser man till att alltid göra det som gör skillnad, inte bara det som är coolt.

5. Inser att de måste få input från övriga delar av bolaget
Sälj, kundservice eller produktutveckling är i alla bolag grupper som antingen har värdefulla insikter om kunder eller om hur produkter och tjänster bör utvecklas, i många fall båda. Utnyttja kompetens och insikter som finns i organisationen för att få bästa möjliga resultat.

6. Testar först, väljer sen
I en digital värld är det sällan man måste ta stora beslut som inte kan ändras. Testning av idéer kan göras i liten skala först, och sen kan man använda insikten från testet för större distribution av en kampanj.

7. Gör fel, men gör fel fort
Man kommer att göra fel när man testar. Det är OK att göra fel. Man lär sig av sina misstag. Genom testning och kontinuerlig optimering kan man snabbt rätta upp i sina fel och förbättra prestationen till en kampanj.

8. Ger individer mandat och budget för att förbättra sina insatser
Har man tillgång till data om vad som fungerar måste man även ha rätten att förändra. Genom att ge personer i organisationen mandat att förändra samt en budget de själva kan hantera, blir förbättringstakten dramatiskt mycket snabbare.

9. Är försiktiga med att köpa stora system
Alldeles för många försöker lösa kommunikativa problem med system. Byt system när dina gamla inte längre kan leverera allt du önskar. Börja med processer och test, köp system sen.

10. Ger individer data så de kan följa upp sina insatser
Alla som kan påverka utfallet av det som görs måste få tillgång till data. Genom att ge individer data och chans att få insikter blir de också ansvariga för att utveckla och förbättra sina aktiviteter. Oavsett om man skriver nyhetsbrev eller producerar banners så är insikterna om vad som fungerar det som driver utveckling.

Text: Max Wimnell, MoreData. 
Lärare och utvecklingspartner till IHM inom digital marknadsföring. 

Se mer på: www.ihm.se