Webbutveckling – tips från webbyrån om hur du lyckas med samarbetet

Ansvar för teknologi och webbutveckling har blivit varje marknadschefs vardag. En stor del av dagens marknadsföring är digital och i centrum står hemsidan. Det har lett till en hel del huvudvärk för både webbyråer och marknadschefer som allt som oftast pratar helt olika språk. Så hur får man sitt samarbete med webbyrån att flyga? Vi har träffat Alexander Castro och Hanna-Lo Sandell från webbyrån Pocketsize i Malmö för att reda på hur man lägger grunden för det perfekta samarbetet.

[Artikel från Byråvärlden]

Utvecklare har nästintill blivit en mytomspunnen figur och fördomarna är många. Är ni som jobbar med webbutveckling verkligen så annorlunda från oss andra?

– Om ni bara visste! Nej, men självklart är utvecklarna inte det. Så fort man hamnar i en grupp av något slag så kommer det automatiskt fördomar med det. Det gäller oavsett vilken typ av grupp det handlar om. I grund och botten är vi all the same. Det enda som skiljer är väl mer att vi har vårt fackspråk som kanske inte är så lätt att förstå när man inte är insatt i samma område, säger Alexander. 

Hanna-Lo fyller i.

– Sen blir det klart att man blir “nördig” inom sitt fält, i vårt fall webbutveckling, men det är ju också för att vi spenderar en stor del av vår tid med det vi gör. Då är det klart något som tar upp en stor del av tankeverksamheten och vad man har att tala om. Kod-jargongen går varm så att säga.

Vilka är de vanligaste utmaningarna ni som webbyrå stöter på i dialogen med era kunder?

– De vanligaste utmaningarna är väl att vi kommer från olika branscher eller olika områden och därmed kan det vara svårt för kund att förstå hur omständigt vissa saker är, hur saker fungerar eller det faktum att förarbetet i form av dialoger och frågeställningar är en minst lika viktig del av arbetet, säger Hanna-Lo.

En utmaning för många webbyråer är att få sina kunder att förstå dessa saker och att förklara på ett sätt som är förståeligt oavsett bakgrund inom ämnet. 

– Oftast har beställaren en klar bild av hur saker ska fungera i stora drag. Men man förstår inte direkt hur krokig vägen dit kan vara. Målbilden må vara enkel, men är oftast mer tekniskt krävande än vad man tror, säger Alexander. 

Är det nödvändigt att ha teknisk kompetens som beställare av webbutveckling?

– Absolut inte, klart det kan underlätta dialogen och samarbetet men det är inget nödvändigt. Det viktigaste är väl att förstå sin egen kompetens eller avsaknad av den, så får vi ta dialogen så som passar beställarens förutsättningar bäst. Det viktiga är att man är öppen för dialog, säger Alexander. 

Hur tycker ni att man bör arbeta för att förebygga missförstånd?

– Tydlig kommunikation är alltid bästa sättet att förebygga missförstånd på. Från vårt håll handlar det om att läsa kunden och förstå dennes kompetens inom området. Då kan vi lägga vår kommunikation på en nivå som blir förståelig för kunden, säger Hanna-Lo.

Alexander fortsätter.

– Det kan i vissa fall handla om att kunna ta fram tydliga exempel för att förklara vad vi menar. Eftersom webb kan vara rätt abstrakt och svårt att greppa för många så blir det viktigt att hitta enkla sätt att förklara det på. 

Vilka är era tre bästa tips till en marknadschef som står inför ett webbprojekt och kanske är lite nervös inför hur kommunikationen ska fungera?

– Var tydlig med hur kunnig eller ickekunnig du är sen tidigare, det är inget pinsamt med att inte förstå och det underlättar bara för alla involverade i projektet att veta vilka nivåer alla ligger på. Våga fråga om något är otydligt. Vi arbetar med detta så vissa saker kan vara en självklarhet för oss även om det givetvis inte är det för alla. Det kan va lätt att bli blind för det ibland, men det är fortfarande du som är beställaren som ska förstå vad det är du beställer, säger Hanna-Lo.

Alexander menar samtidigt att man måste vara öppen för att de som webbyrå trots allt arbetar med webbutveckling dagligen. Därför vet de vad som funkar och inte funkar. Deras rekommendationer är helt utifrån sin kompetens och sina erfarenheter inom branschen.

– Det gäller oavsett bransch, man får lyssna till de som är mer kunniga än en själv inom området. Det kommer leda till bättre slutresultat och förhoppningsvis också att man kanske lärt sig något nytt på köpet, avslutar Alexander.