Vilka värderingar är drivkrafter i svenska organisationer och hur kommer det att påverka oss i framtiden?

Sedan 10 år tillbaka har Sverigestudien kartlagt svenska värderingar med syfte att förstå vad som driver våra beslut. I studien frågar vi ett Sverige i miniatyr vilka värderingar de anser präglar dem själva, deras arbetsplatser, deras kommuner och samhället i stort, och kan på så sätt se hur bilden av den svenska arbetsplatsen och samhället, och det vi värderar, förändras från år till år. Syftet med studien är att skapa medvetenhet och insikt om vilka värderingar som präglar Sverige, idag och över tid. Vi är övertygade om att ledare med insikt om sina egna och omgivningens värderingar fattar mer medvetna och därmed klokare beslut.

Är du nyfiken på att ta del av 2020 års resultat kolla in hela seminariet på youtube: https://youtu.be/FjVehE36paI

[Artikel ur Marknadscheferna Nr 2, 2020]

Från att den första mätningen genomfördes 2009 och fram till idag kan vi se ett tydligt ökat fokus på balans mellan hem och arbete och anställdas hälsa som klättrat upp på toppositioner både vad gäller nuvarande och önskade värderingar på svenska arbetsplatser.

Vi kan också se under dessa tio år att fokus på resultatinriktat verkar samverka med ett motsatt minskat fokus på målinriktat, som faktiskt försvinner från 20-i-topplistan tillsammans med både innovation och kundtillfredsställelse.  Är detta ett skifte i fokus? Från vårt ”varför”, det vill säga det faktiska syftet och målet med organisationens verksamhet som grundar sig i den nytta vi ska skapa för kunden, till att istället fokusera mer på ”vad” i form av såväl resultat (pengar och produkter) som person (balans i livet).

En övergripande iakttagelse som vi gör när vi tittar på 10-årstrenden är att jag-orienterade värderingar tycks ha blivit starkare. Det finns en stark vilja att bli sedd, uppskattad och att få arbeta tillsammans med andra. Faktum är att värderingar och önskningar som har med kund och externa relationer att göra är väldigt osynliga när svenskarna beskriver hur de har det och vill ha det på jobbet.

”Där andra länder rankar kundtillfredsställelse på topp-3 rankar vi i Sverige kundrelaterade värderingar på plats 40-50”

Eftersom Sverigestudien grundar sig i en internationell metodik kan vi jämföra resultaten med andra länder – och konstatera att vi i Sverige skiljer oss markant från övriga, särskilt vad gäller kundfokus. Där andra länder rankar kundtillfredsställelse på topp -3 rankar vi i Sverige kundrelaterade värderingar på plats 40-50. Vad betyder detta för våra organisationer och för Sverige på längre sikt? Forskning visar att medarbetare som mår bra, känner meningsfullhet och känner sig sedda även gör ett bättre jobb. Men kommer det att räcka framgent? Är vi redo för de förändringar som behöver genomföras till följd av globalisering, digitalisering och behovet av hållbara lösningar?

Då 2020 års mätning gjordes precis före Coronakrisen, har det kommit starka önskemål om en ny mätning under hösten för att se om vi svenskar har ställt om våra värderingar och hur det påverkar våra beteenden och marknaden i stort. Förändrar krisen allt eller stärker den snarare redan pågående trender?

Om krisen visar sig stärka de trender vi redan sett, vad behövs då för att vi ska få till stånd en verklig förändring? Vi ställer oss frågan om det finns något ”sense of urgency” i svenska organisationer. Hur ska svenska organisationer fortsätta vara relevanta för den tid vi verkar i och leverera tjänster som lever upp till de behov och förväntningar som kunderna eller de vi finns till för har?

 

Sverigestudien genomförs av Preera i samarbete med Gullers Grupp och SKR (Sveriges Kommuner och Regioner).

Är du intresserad att veta mer gå in på www.sverigestudien.se eller kontakta oss på Preera:

cecilia.edebo@preera.se sandra.zatterstrom@preera.se