Sverigestudien 10 år

Sara Farnebo, vd för managementkonsultbolaget Preera, presenterar några av trenderna i Sverigestudien över en tio års period. Sverigestudien är en årlig undersökning som kartlägger vilka värderingar som präglar svenska arbetsplatser och det svenska samhället.

[MCPLAY-föredrag av Sara Farnebo Preera, se www.mcplay.se]

Kontakt:
Sara Farnebo Ring +46 (0)70-843 90 68

Maila: sara.farnebo@preera.se

Produktion:
Weemedia – www.weemedia.se