Schysst™ som framgångsfaktor

För Oh My har Schysst™ funnits med sedan starten 2011, och har genom åren fått tydligare konturer allt eftersom bolaget mognat. Idag är konceptet en självklar ledstjärna som skapat en medarbetarinitiativdriven organisation och bidragit till tillväxt även under kristider. Men frågan är hur det år 2021 fortfarande kan vara en usp att vara schysst – och inte branschstandard?

[Länk >> Artikel från Oh My]

Under de tio år som Oh My funnits har olika strategier för framgång lanserats, bytts ut och ersatts med nya i takt med att branschen förändrats. Men en sak har alltid funnits där: visionen om att bli Sveriges schysstaste arbetsgivare.

– Det började med att vi tyckte att reklambranschen var ganska oskön. Det var obetald övertid, praktikanter utan lön, osäkra visstidsanställningar. Vi ville kunna se oss själva i spegeln och sova gott om nätterna. Men efter hand har idén om Schysst utvecklats, och idag genomsyrar det hela vår affärsstrategi. Schysst går åt båda hållen – det är ett givande och tagande mellan arbetsgivare och medarbetare, men också i förhållande till kunder, leverantörer och frilansare, säger Niclas Wikström som grundade Oh My tillsammans med Christian Albinsson och Markus Tiburzi.

Att Schysst-konceptet är en stark framgångsfaktor skriver Sara Thun Arodén, vd på Oh My, också under på. Hon menar att det är en viktig del i att attrahera talanger, behålla medarbetarna längre, vinna fighten om kunderna – och skapa långsiktiga relationer.

– Vår bransch handlar om medarbetarna. En stark grundtrygghet i form av till exempel kollektivavtal skapar mod att uttrycka sina idéer – och det har gjort att Oh My drivs framåt av medarbetarna. Vi sätter högt värde i att ha mer eller mindre auto-reply ja på alla typer av medarbetarinitiativ som ligger i linje med Schysst, och det har gjort att satsningar som luftlön (50 kronor på lönen varje gång du tar en promenad på arbetstid) sett dagens ljus, säger hon och fortsätter:

– Vissa medarbetarinitiativ har även utvecklats till egna bolag, till exempel Trickle, Gabardin och The Domain Was Taken. Som en följd av alla Schysst-initiativ stannar medarbetare kvar längre och vi har lättare att rekrytera duktiga och drivna personer. Det i sin tur gör att kunder vill jobba med oss. Att vara schysst blir en positiv spiral som i slutändan är ekonomiskt lönsamt.

Sju av tio brukar jobba trots att de är hemma sjuka, åtta av tio saknar kollektivavtal och hälften jobbar mer än de får betalt för. Det visar en rapport om arbetsförhållandena i den svenska byråbranschen från fackförbundet DIK, från 2018.

Varför tror du att branschen inte satsar mer aktivt på en schysst kultur när det ger sådan effekt?

– Ledningens uppgift handlar i mångt och mycket om att få bolaget lönsamt och då tror jag att det är lätt att stirra sig blind på kortsiktiga lösningar som ger effekt snabbt. Det kan handla om att strypa kostnader, hålla nere löner och maxa intäkter/arbetstid. Då får man fina resultatrapporter. Men problemet är att man med större sannolikhet riskerar stora kostnader på sikt, som att tappa duktiga medarbetare eller ökade sjukskrivningar, säger Sara Thun Arodén.

Niclas Wikström tror också att det finns en ekonomisk aspekt – men även att det handlar om bilden av en spännande bransch där många är beredda att offra schyssta arbetsvillkor för att få in en fot.

– Branschen har ansetts kul och glammig, vilket har gjort att den dragit till sig folk även fast det inte alltid är så schysst klimat. Att medelåldern på byråerna är ganska låg kan säkert också ha med saken att göra – kollektivavtal eller tjänstepension efterfrågas helt enkelt inte i lika hög utsträckning hos en yngre målgrupp. Jag tror också att det handlar om att branschen är för dålig på att tjäna pengar, vilket har gjort att man inte orkar eller känner att man har råd med ett schysstare förhållningssätt.

– När vi sattes på pandemi-prov blev det väldigt tydligt hur de här tio åren av Schysst har präglat oss. Alla medarbetare har spelat boll på ett otroligt sätt vilket har gjort att vi har klarat oss bättre än nästan alla i vår bransch. För det är jag väldigt tacksam.