Så kommer du igång med AI

Hypen kring AI är enorm och många företag har redan kommit en bra bit på sin AI-resa. Potentialen i teknologin är väldigt stor, men det finns flera fallgropar längs vägen. 

[Artikel från Byråvärlden]

Världens mest värdefulla tillgång är inte längre olja. Det är data och vad vi kan åstadkomma med hjälp av datan. 

I en tid där gränserna mellan vad som är en reklambyrå och vad som är ett IT-bolag är påväg att suddas ut och nästan all marknadsföring är digital är det sannolikt att en del av ansvaret för att driva era AI-projekt hamnar på dig som är marknadschef. 

Microsoft har, tillsammans med EY, tagit fram rapporten How 277 major European companies benefit from AI. Rapporten undersöker hur 277 europeiska storföretag, däribland 20 svenska bolag, arbetar med AI idag och hur de ser på framtiden. Bland de svenska bolagen hittar vi bland andra Länsförsäkringar, Assa Abloy, PostNord, SEB, Ericsson och Com Hem. 

Rapporten visar att de svenska bolagen har kommit längre än sina europeiska jämlikar. 45% av de svenska bolagen i rapporten har redan implementerat AI i olika delar av sin verksamhet och AI står högt på agendan. 

AI förväntas skapa helt nya affärsområden

Potentialen med AI är som sagt  väldigt stor. Hela 57 % av företagen i rapporten förväntar sig att AI kommer att ha en stor effekt på affärsområden som idag är helt okända för företaget. 65 % säger också att de förväntar sig att AI kommer att ha stor effekt på kärnverksamheten. 

När företag ser möjligheter att skapa helt nya affärsområden förstår man varför AI står så högt på agendan. 

Men det är inte bara nya affärsområden företagen ser framför sig. Att optimera verksamheten och därigenom skapa affärsfördelar samt att engagera kunder är också förväntade effekter av AI. Faktum är att 100% av de företag som har angett att de företagen som har kommit längst inom AI menar att AI kommer att hjälpa till med att engagera kunderna. 

Com Hem prioriterar AI

När det kommer till att engagera kunder och att skapa en förhöjd kundupplevelse har många företag kommit en bra bit på vägen. AI-genererat innehåll, rekommendationer, röstsök, chattbottar och dynamisk prissättning är några av de områden där AI redan används i stor utsträckning. 

Com Hem är ett utav de bolagen som har valt att prioritera AI med ett fokus på affärsbehovet och att hitta rätt lösning på problemet, oavsett om det är AI eller någon annan teknologi. Com Hem arbetar agilt med utvecklingen av AI för att löpande lära sig var de stora fördelarna med AI finns. 

”Nyckeln är att ha rätt förväntningar över hela organisationen gällande vad bottar och AI kan leverera”

Idag använder Com Hem AI för att höja effektiviteten och kundupplevelsen. På sin hemsidan använder de en bot som hanterar kundsupport. De är transparenta med att det är en bot och om problemet är för avancerat för boten att lösa lämnas ärendet över till en person istället. 

Com Hem menar att nyckeln för att lyckas med AI är att ha rätt förväntningar över hela organisationen gällande vad botar och AI kan leverera. Dagens AI-teknologi kan exempelvis inte efterlikna mänsklig interaktion ännu och det måste alla i organisationen vara förberedda på. 

5 steg för att komma igång med AI

Mitt i all denna hype kan det vara svårt att greppa hur man ska kunna applicera AI på sin verksamhet. I rapporten listas fem steg för hur du kan komma igång och ta AI till nästa nivå. 

1. Använd en steg-för-steg-metod för att bekanta dig med AI

Användningsområdena för AI är många och därför måste du börja med att identifiera vilka problem du skulle kunna lösa med AI. För att skapa en struktur för diskussionen på en strategisk nivå måste du prioritera inom vilka områden ni ska fokusera era insatser. Är det kundengagemang, optimering av processer eller något annat? Identifiera problemen som du vill lösa med hjälp av AI, prioritera de som tillför störst värde och var ödmjuk inför att ni kanske inte har all kompetens ännu.

2. Uppvisa ledarskap och ta dig an AI från en styrkeposition

Som ledare för organisationen måste ni ha satt er in i de huvudsakliga beståndsdelarna av AI och de strategiska perspektiven. Ni måste också kunna kommunicera en tydlig ambition med AI och aktivt uppmuntra att ägare, styrelse, ledning och operativt anställda tar till sig möjligheterna med AI. 

3. Anställ ny kompetens eller fokusera på att utbilda era anställda

En av de tuffaste utmaningarna med AI är att hitta rätt kompetens. Detta gäller inte bara utvecklare och analytiker, utan också kompetenser inom beteendevetenskap. Ni behöver ligga i framkant för att attrahera rätt personer. Sannolikt kommer ni alltid att vara beroende av olika typer av konsulter och byråer men på längre sikt kommer det att bli avgörande att även utöka den interna kompetensen för att fortsätta ligga i framkant. 

4. Bygg en strategi för data och anpassa din tech-stack för AI

Att träna dina AI-applikationer kräver mycket data som är relevant och användbar. Genom att bygga en ordentlig datastrategi och att hela tiden träna på att anskaffa, identifiera, tvätta, mäta och hantera data lägger du grunden för att lyckas med AI. Du behöver dataingenjörer som organiserar datan, data scientists som undersöker datan, utvecklare som skriver algoritmer och implementerar applikationerna. 

5. Framför allt, skapa förtroende och uppmuntra mänsklig genialitet

När det designas med människan i centrum kan AI utöka ditt företags kapaciteter, frigöra kreativa och strategiska ansträngningar och hjälpa er att nå nya höjder. Sätt människan i fokus och sikta på att skapa upplevelser som förstärker människan genom AI. 

Här kan du ladda hem hela rapporten.