Med Humanium Metal bidrar TRIWA till en bättre värld. Minut för minut.

Humanium är en metall som är gjord av nedsmälta illegala vapen. Metallen är resultatet av svensk kreativitet och vilja att skapa en bättre värld. Byråerna Great Works och Åkestam Holst tog fram konceptet, som vann guld i Cannes, för Individuell Människohjälp. Sedan några år tillbaka tillverkar TRIWA klockor av Humanium. För varje såld klocka går 15 % tillbaka till IM och deras antivåldsprojekt. Här berättar Ludvig Scheja, grundare och Creative Director på Triwa, om initiativet och sin syn på syftesdriven kommunikation.

[Artikel från Byråvärlden]

– Med Transforming the Industry of watches (TRIWA) har vi alltid letat efter nya sätt att använda klockan. Framförallt att ta bort gamla värden kopplade till produkten som status och tradition. När vi sprang på IM och Great Works första gången och de berättade om Humanium kände vi att det fanns en perfekt koppling, där klockan kan fylla syften långt utanför industrins traditionella värden.

När de sedan blev mer informerade om projektet kände de att det fanns en mycket viktig historia att få fram. Där TRIWA som företag hjälper till att belysa en historia som sedan kan spridas vidare av deras kunder. 

– Då blir klockan helt plötsligt en symbol för något större, en riktig symbol, som dessutom hjälper till förändring.  Vi kallar det ”Time for Peace”.

– Vi arbetar i en extremt konservativ bransch där tradition och status genomsyrat de mesta. Vi gick in i branschen som en utmanare med nya kanaler för marknadsföring, distribution och nya uttryckssätt.

Detta har på något vis alltid fått TRIWA att agera som utmanare och ifrågasätta det som är konventionellt i branschen. Ludvig beskriver det lite som en ledstjärna för innovation.

– För 10 år sedan kunde man nog göra syfesdriven kommunikation utan syfte. Idag är syftesdriven kommunikation, med verkliga syften viktigt på alla plan. För medarbetare, för slutkonsument och alla involverade i försäljning av produkten/varumärket.

– Vi lanserade en klocka för ca 10 år sedan som hette Tolerance mot rasism, då kom jag ihåg att många runt omkring oss varnade oss för att bli politiska. Mode och politik hörde inte ihop. Idag tror jag alla företag i branschen behöver ett syfte, annars blir du karaktärslös. Men syftet måste vara genuint och genomsyra allt du gör.

TRIWA lanserar nya klockor gjorda av nedsmälta vapen

Efter förra årets lyckade Kickstarter-kampanj av TRIWA x Humanium Metal lanserar nu TRIWA, uppföljaren Time for Peace II tillsammans med IM, Induviduell Människohjälp.

Med hjälp av den tidigare kampanjen har IM lyckats smälta ner mer än 5000 vapen och lyckats driva in närmare 700 000 kronor som gått tillbaka till lokala anti-våldsprojekt i El Salvador.

Nu lanserar TRIWA en uppföljande Kickstarterkampanj för att tillsammans med IM smälta ner ännu mer illegala vapen och ge pengar till offer för våld.

Stötta kampanjen här.