Kommunikatör – Sveriges sjukaste yrke

Var är hållbarhet? Begreppet inbegriper ju så mycket mer än bara miljö. Självklart företagets miljöavtryck – men så klart också ekonomi. Ingen hållbar ekonomi över tid – inget företag. Sen har vi då en ny vinkel – Den Personella Hållbarheten. Unga talanger väljer inte ett företag som ”förbrukar” sina personella resurser.

[Text: Måns Löfgren, SkyBlueMedia – Bild: Pixabay GmbH]

Genom sk. employer branding kommunicerar man ut vilken attraktiv arbetsgivare man är för att duktiga människor skall välja att arbeta på företaget. Borde då detta inte fungera självsanerande? Tydligen inte. Marknadschefer är ofta kunder till reklam- och kommunikationsbyråer och eftersom det ser ut som det gör, kanske ett visst ansvar kan tas här – för det ser inte bra ut. Marknadscheferna bygger nu ett tema kring Personell Hållbarhet för att lyfta frågan.

Sveriges sjukaste yrke

Förra året slog en undersökning från Skandia fast att kommunikationsbranschen är Sveriges sjukaste, där andelen nystartade sjukfall låg på 41 procent. Hur kommer det sig att siffran är så hög för just kommunikatörer? Pernilla Aspe intervjuades i januari av Sveriges Kommunikatörer. Pernilla är ledarskapskonsult och terapeut med inriktning på stress. I intervjun trycker Pernilla på att hälsofrämjande ledarskap handlar om att jobba proaktivt. Situationen nu är att vi bara jobbar reaktivt med stressrelaterad problematik. Vi kör alltså på i ett alldeles för högt tempo och först när det blir problem så blir det en fråga för företagshälsovården. Vidare menar Pernilla i intervjun att arbetsuppgifterna på en kommunikationsbyrå är ”gränslösa”. Många upplever att det är svårt att veta när de är klara med ett projekt, eftersom det kan komma in flera omgångar av krav på revisioner och förbättringar. Det är många kontaktytor, mycket tyckande och många deadlines att hålla reda på. Det är en yrkeskategori där man har väldigt höga krav på sig, både inifrån och utifrån. Hälsokulturen är uppenbarligen inte bra.

Sjuknotan – den samhällsekonomiska förlusten

Skandia är ett företag som erbjuder heltäckande hälsokoncept till arbetsplatser där tyngdpunkten ligger på förebyggande insatser. Med rapporten Sveriges Sjukaste Yrke från 2021 vill man bidra till ökad förståelse och kunskap som stärker den kollektiva förmågan att skapa friskare arbetsplatser. När siffrorna bryts ner och man tittar specifikt på sjukdagar pga. psykiska besvär ser vi stora variationer. Det är nästan tre gånger vanligare att en informatör sjukskrivs för psykiska besvär än att någon som arbetar inom jordbruksnäring gör det.

Det hänger på ledarskapet och livsbalansen.

”Friskfaktorer” för psykisk hälsa i arbetslivet är faktorer och förhållanden i arbetet som kan tänkas ha en förebyggande och främjande effekt på den psykiska hälsan och välbefinnandet bland arbetstagare. De faktorer som främst kopplats till psykiskt välbefinnande bland arbetstagarna är; gott ledarskap (rättvist, stödjande, inkluderande och bemyndigande), kontroll i arbetet, balans mellan arbete och fritid, balans mellan arbetsinsats och belöning, tydliga mål samt anställningstrygghet. Alldeles för många chefer tycks tro att ledarskap är en medfödd ”talang”. Att vara chef/ledare är en helt egen gren som kräver utbildning, övning och feedback.

Mot bakgrund av ovan får vi till viss del förklaringar till att graden av psykisk ohälsa skiljer sig åt beroende på yrkesval men den specifika arbetsgivaren spelar också stor roll. En god arbetsmiljö är nödvändig för både produktivitet och effektivitet. Vi behöver få en påminnelse om grundläggande samband som arbetsmiljöforskare visat på i årtionden. Hur fungerar er byrå?

Text: Måns Löfgren, SkyBlueMedia              Bild: Pixabay GmbH