Kan ett företag registrera vårt varumärke som deras domännamn?

Kan ett företag registrera vårt varumärke som deras domännamn?

[>> Artikel från Setterwalls Advokatbyrå]

Tack för din fråga som under de senaste åren varit många företags vardag.

 Det snabba svaret på er fråga är faktiskt ja – någon annan kan registrera ert varumärke som domännamn då den som först ansöker om en ledig domän, under de flesta så kallade toppdomäner, får denna domän utan förprövning. Om det är ert varumärke som registrerats som domän av annat företag kan dock ni ha bättre rätt till denna domän och få domänen överförd till er.

För att få domänen överförd till er behöver ni vända er till domstol eller inleda ett s.k. alternativt tvisteförfarande (ATF) som finns tillgängligt för just domännamnstvister. ATF-förfaranden är oftast mycket snabbare och enklare än en tvist i domstol varför många föredrar detta förfarande för denna typ av ärenden. Den internationella varumärkesmyndigheten World Intellectual Property Organization (WIPO) tillhandahåller ett sådant tvisteförfarande för många nationella toppdomäner såsom .se, och Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) hanterar tvister för toppdomäner som .nu och .com.

För att få domänen överförd till er måste ni visa följande:

  • Att ni har en rättighet (till exempel varumärke eller företagsnamn) registrerat i ett land som kan vara aktuellt för förfarandet som är identiskt eller mycket likt domänen; och
  • Att den som nu innehar domänen har handlat i ond tro när denne registrerade eller använde domänen; och
  • Att den som nu innehar domänen inte har en rätt eller ett berättigat intresse till domänen.

För det fall ni lyckas visa ovan, och innehavaren av domänen inte lyckas motbevisa ovan, får ni välja om ni vill ha domänen överförd till er eller om ni vill att domännamnsregistreringen hävs.

Självfallet är det ohållbart  att  ha  domännamnsregistreringar  för samtliga toppdomäner och för samtliga varumärken ett företag innehar. Men då det råder ”först till kvarn” vad gäller domännamnsregistreringar är vår rekommendation att som företag utvärdera vilka domäner som är av intresse både nu och för framtida bruk och se till att registrera dessa så snart som möjligt. Det finns många så kallade domännamnspirater därute och vid varje registrering av ett nytt varumärke bör ni överväga om detta varumärke bör registreras som domännamn, helst vid samma tid som ansökan för varumärket ska lämnas in.

Om ni vill veta mer, få hjälp med dessa bedömningar eller vill ha hjälp med att få ett domännamn överfört till er är ni välkomna att kontakta oss!

 

Setterwalls är en av Sveriges ledande affärsjuridiska fullservicebyråer.

Per Lidman och Lovisa Dahl Nelson är affärsjuridiska advokater, huvudsakligen verksamma inom marknadsförings- och immaterialrätt.

Du når dem på: per.lidman@setterwalls.se, lovisa.nelson@setterwalls.se eller 010-690 04 00.