Hur kan samma nyhet få publicitet igen och igen?

En nyhet är relevant så länge man tillför något nytt och den är aktuell – det är grunden i allt PR-arbete. Hur gör man då för att hålla en nyhet vid liv i tio år? I det här specifika fallet handlar det om Synbesiktningens enkätresultat, Sveriges största syntest för bilister. Den har nu gjorts i tio år och varje gång visas samma skrämmande siffror – inget har gjorts politiskt och därför är resultatet fortsatt högaktuellt.

[>> Artikel från Perspective Communication, Foto: Anna Sigge, Text: Linnea Schmeling]

 

Synbesiktningen, som är ett samarbete mellan Synoptik och Bilprovningen, genomförs varje år under hösten när mörkret börjar falla och bilen får lite extra fokus inför halka och vinterns långresor. Närmare 24 000 syntester har totalt gjorts när Synoptiks personal har varit ute hos Bilprovningens anläggningar för att göra attitydundersökningar och syntester på bilförare som är där och besiktigar sina bilar.

RESULTATET HAR VARIT skrämmande från första gången Synbesiktningen genomfördes. Årets siffor visar igen att var sjätte bilist har en trafikfarlig syn, vilket betyder att de redan vid två meters avstånd börjar se suddigt och en av tio inte hade fått ta körkort med den synskärpa de har. Det här är grunden i undersökningen och de siffrorna som varje år kommuniceras för att skapa uppmärksamhet kring frågan.

Men hur kan det då bli en nyhet varje år? Anders Ekhammar på Perspective Communication och ansvarig PR-konsult för Synoptik förklarar.

– Till att börja med är trafiksäkerhet ständigt ett ämne som är intressant för mediekonsumenten och därmed för samtliga mediekanaler. Att vi har enkla och tillförlitliga siffror som är alarmerade gör att det snabbt går att förstå och relatera till sig själv och den tid man är i närheten av biltrafik. Men det är klart vi måste hitta på nya saker varje år. Exempelvis började vi för ett par år sedan fråga vad svenska bilister tycker om att lagstadga om kontinuerliga synkontroller. När det visade sig att över nio av tio var positiva till att göra synkontroll vid körkortsförnyelse blev även den siffran stark att kommunicera.

FÖR ATT DET ska gå att göra PR på samma sak år ut och år in behöver man någon form av förväntad förändring. I Synbesiktningens fall är det en politisk reaktion som eftersöks. Sverige är ett av få EU-länder som inte har kontinuerliga krav på syntester för bilister och så här långt har politikerna lyssnat, men inget politiskt beslut har fattats.

Anders Ekhammar fortsätter:

– Med de siffror vi har och med en tydlig majoritet av svenska bilister som vill se en förändring blir det naturligtvis en nyhet som går att sprida med både trovärdighet och självförtroende. För att ytterligare lyfta nyheten är det ofta bra om det skrivs en debattartikel i frågan, av en själv eller andra. I det här fallet hade vi politiker som stod lika undrande som vi inför att det inte lagstadgas – dessa tog till pennan och författade en debattartikel utifrån deras synvinkel som glädjande nog mottogs väl i en av de stora tidningarna.

För att nyheten ska få stor spridning och med det sätta så stor press på politikerna som möjligt är det viktigt att inte glömma bort lokala mediekanaler. Dessa bevakar det som händer i sin närmiljö och då behöver nyheten anpassas därefter.

– Visst är det roligt att läsa om att man ser bättre än vad stockholmarna gör eller oroande att läsa att man som norrlänning ser sämst i Sverige. Så länge underlaget av statistik är stort nog går det att göra jämförelser som intresserar. Att män har en större övertro på sin syn än vad kvinnor har kanske inte förvånar men det bekräftar något.

NYTT FÖR ÅRETS Synbesiktning var exempelvis att frågarespondenterna om de upplever att de ser sämre i mörker. Cirka 70 procent upplever att de gör det och tillsammans med de cirka en miljon bilister som redan i perfekta förhållanden har en trafikfarlig syn belyser det här ytterligare vikten av förändring.

– Den här statistiken tillsammans med den kunskap som Synoptik har om hur ögat fungerar och vad som händer med synskärpan när man blir äldre bekräftar att det är oerhört viktigt att ha en trafiksäker syn och därmed rätt synhjälpmedel – speciellt i vintermörkret.

NU ÄR DET med andra ord bara att fortsätta att ta fram olika vinklar av nyheten och försöka övertyga media och politikerna om att det krävs mer än säkra vägar och fordon för att vi någon gång ska nå nollvisionen.

 

Anders Ekhammar summerar vad som behövs för att återkommande skapa rubriker på samma nyhet.

NYHETEN BEHÖVER VARA:

Ständigt aktuell

Enkel att ta till sig

Nära mediekonsumenten

Baserad på egna fakta

Kritisk mot något i hopp om förändring

Enkel att utveckla och hitta nya vinklar på

Möjlig att lokalanpassa

Ett ytterligare plus är om man kan sätta ett namn på aktiviteten som är enkel att förstå och komma ihåg.

 

Vill du veta mer, se: www.perspective.se