Hur hållbar är din webbplats?

Om informations- och kommunikationsteknologin (ICT) vore ett land, då skulle det vara det sjunde smutsigaste i världen – med större koldioxidutsläpp än Sydkorea, Iran och Saudiarabien. Det beror bland annat på stora datacenter som slukar enorma mängder energi, ofta från fossila källor. När du besöker en sajt skickas information mellan din mobiltelefon eller dator och serverhallen, vilket innebär att även något så abstrakt som en vanlig webbplats lämnar ett klimatavtryck. 

[Artikel från ID Kommunikation, Text: Amanda Ekenberg & Kim Branzell, Foto: Eva Kronfält Thorvinger, Illustration: Good Studio]

De senaste tio åren har den genomsnittliga webbplatsen ökat stadigt i vikt. För desktop motsvarar ökningen 286 procent medan en mobilsida har blivit hela 745 procent tyngre. Utvecklingen går hand i hand med vår ökade uppkopplingshastighet och väcker många frågor. Behöver vi all denna informationsöverföring? Har vi blivit för bekväma med vårt snabba bredband?

Sammanlagda studier av den Internationella Energibyrån visar att datacenter runt om i världen förbrukar nära 200 TWh, motsvarande åtta miljoner svenska villors sammanlagda förbukning under ett helt år. Om vi därtill lägger alla enheter som använder sig av datacentren, som mobiltelefoner, mobilnätverk och smart-TV-apparater, står ICT för närmare 1–2 procent av de globala utsläppen. Samma nivå som flygindustrin.

Varför är det då först nu som vi har börjat prata om hållbar webbutveckling? Även om trenden är oroväckande finns det faktiskt mycket vi kan göra för att skapa bättre, mer miljövänliga hemsidor.

Hållbarhet och tillgänglighet går hand i hand

Ju svårare det är att hitta information på en webbplats, desto mer koldioxid släpper den ut. Varje klick kräver att nya bilder och filer laddas ner till användarens enhet. Därför går det också att hävda att en tillgänglig webbplats är en hållbar webbplats. Tillgänglighet är bra för alla, inte bara för personer med funktionsvariation. Du behöver inte ha nedsatt syn för att ha svårt att läsa på en skärm med låga kontraster i strålande solsken. Och du måste inte vara enarmadför att det ska vara svårt att interagera med en sida med bara en hand.

En bra och hållbar webbplats är en webb där besökaren får den rätta informationen, på rätt plats och i rätt tid.

Hur är innehållet strukturerat i huvudmenyn, på startsidan och på olika undersidor på din webbplats? Hur många klick behövs för att hitta den viktigaste informationen? Hur fördelar du innehållet över olika sidor? Använd gärna World Wide Web-konsortiets riktlinjer (WCAG) för att skapa en mer tillgänglig webbplats, där besökaren snabbt och enkelt hittar informationen som hen behöver.

Beskär ditt content-träd

Precis som många fysiska produkter har ett bäst före-datum, har hemsidor också det. Kanske har du en utdaterad kampanjsajt eller ett uråldrigt nyhetsarkiv som mest ligger och samlar damm? Det är inte hållbart att låta dina gamla undersidor ligga och ta plats och resurser när de inte behövs. Gör det till en årlig rutin att se över och ta bort förbrukade sidor.

Banta bilderna

En annan viktig aspekt för att banta sin webbplats är att komprimera tunga filer som bilder, rörligt och plugin. Det finns flera smarta filformat som komprimerar bilder utan att göra avkall på upplösningen, exempelvis AVIF och WebP. Låt de nya formaten bli förstahandsvalet, men se till att hemsidan kan falla tillbaka på gamla format när det behövs.

Cacha filerna

Det bästa sättet att spara in på trafik är att lägga statiska filer på besökarens
dator. Nästa gång användaren besöker din sajt eller laddar en ny sida läses
filerna in direkt från hårddisken. När filerna inte behöver laddas hem från servern vid varje klick minskar energiförbrukningen. Ett färskt exempel på detta är distansarbetet under pandemin, när internetanvändningen ökade kraftigt. Många upplevde att sajter som de vanligtvis besökte i jobbet fungerade sämre från hemmet. Effektivare cache hade kunnat minska problemet. Samtidigt föddes diskussionen om offline-sidans varande, en sida där det räcker att ladda ner den en gång för att klippa navelsträngen till servern. Offline-läget passar till exempel samhällsviktiga hemsidor som snabbt ska gå att nå vid krissituationer.

Mörkt läge sparar energi

Allt fler webbplatser och appar erbjuder ett mörkerläge. En analys gjord av Google visade att användaren kunde spara hela 43 procent av batteriförbrukningen genom att välja ett mörkt tema. Implementera möjligheten att välja mellan ljust eller mörkt tema på din webbplats, antingen genom att användaren göra ett aktivt val eller genom att automatiskt läsa av inställningarna i användarens operativsystem. Det mörka läget är också bra ur ett tillgänglighetsperspektiv, eftersom kontrastrika sidor ofta är enklare att läsa (förutom svart bakgrund med vit text, som är svårt för astigmatiker).

Ställ krav på ditt webbhotell

Avslutningsvis vill vi tipsa om att göra ett medvetet leverantörsval. Du kan till exempel undersöka om ditt webbhotell använder sig av förnybar energi, om de kompenserar för sin förbrukning eller erbjuder gröna hostingavtal. ●

 

Vill du höra mer om ämnet?

Skicka ett mejl till hej@idkommunikation.com