Flest mål vinner!

Jenny Silfverstrand har som anställd hos Djurgården Hockey sedan 2004. Nu blir hon Vd för Svenska Hockeyligan. Detta i en tid av Covid-19 som ställt allt vi känner till om ishockey i en helt ny situation.

[Text: Mats Holmér, Foto: Mats Högberg]

Vad är du mest nöjd med under dina 16 år hos Djurgården?

Jag måste svara att det är den totala förflyttningen av vad Djurgården Hockey är samt den ekonomiska grunden och med det stabiliteten.

Djurgården är en klubb som är verksam på betydligt fler plan och möter många fler människor idag än tidigare i och utanför ishallar. Vi är inte längre en enkönad klubb. Vår flickverksamhet utvecklas och växer årligen. 2014 startades vårt första damlag, som idag spelar i SDHL (högsta ligan för damer).

Jag har haft förmånen att vara delaktig i en organisation som växt och haft viljan att vilja utvecklas.

Som Vd för Djurgården under 7 år, ett av Sveriges mest kända och uppskattade varumärken, går du nu vidare till att bli Vd för Svenska Hockeyligan (SHL). Vad tar du med dig in i din nya roll, som du vill lyckas med baserat på tidigare framgångar?

Jag är övertygad att mina erfarenheter av att ha arbetat inom klubb och föreningslivet tidigare kommer vara viktigt för mig. Så i relation till klubbarna dvs ägarna så har jag en stor förståelse för deras dagliga verksamheter, framgångsfaktorer och utmaningar vilket jag vill dela med mig till övrig organisation. Även övertygad om att erfarenheten att arbeta inom en verksamhet som engagerar väldigt många kommer väl till pass, från tid till annan kommer den diplomatiska sidan krävas.

Kundfokus ligger på plats 54 bland svenska organisationer i snitt, jämfört med plats 1 till 10 i motsvarande länder. Har du några tankar kring varför kundfokus är så lågt rankat i Sverige?

Jag tror inte att resultatet av undersökningen visar att företagen i Sverige har ett ointresse av kunden. Snarare visar det att företagen i Sverige kanske har en annan strategi att nå sina mål. Med det menar jag att vi att vi driver våra verksamheter utifrån att om vi har välmående organisationer så kommer vi lättare att nå våra mål, nöjdare kunder, högre omsättning osv. Med den tesen pratar vi därmed mer organisation, hälsa, tydighet, samarbete osv om den interna kulturen vilket därmed syns i undersökningen som företagens värderingar.

Vilken ranking skulle du säga att kunden har hos Djurgården?

Djurgården har många olika typer av relationer, och sammantaget så är det dessa relationer och deras engagemang som bidrar till vad vi kan åstadkomma inom verksamheten. Så våra supportrar, partners, kunder, ungdomsspelare osv värderas högt hos oss.

Det som ligger högt i våra värderingsmätningar tenderar dock samma områden som övriga svenska företag, däremot kan jag se att kundfokus ökar ur ett mätningsperspektiv.

Hur viktigt kommer kundfokus att vara för dig som Vd för SHL? Efter en fullständigt unik period (Covid 19), där all kundupplevelse varit på distans, vad kommer du att göra för att stärka kundfokus för svensk hockey genom SHL?

Man kan följa hockey på olika sätt och inte sällan sker det på distans. Klubbarna har utvecklat sitt sätt att möte sina supportrar och kunder på nya sätt och detta är något som vi kommer ta med oss in i framtiden.

Vilka kommer dina första utmaningar att bli i nya arbetet?

Min start kommer inte vara det jag förväntade mig från början. Vi, liksom övriga verksamheter där publik är en viktig del, har stora utmaningar då mellan 20-40 % av intäkterna riskerar att försvinna.

Så givetvis kommer frågor som rör den annorlunda situation vi befinner oss i att vara centrala.

Vilka förväntningar känner du av redan nu, innan du börjat?

SHL står i startgroparna att sjösätta en ny strategi och jag känner förväntningarna att realisera och förverkliga dessa inom ett flertal områden, tex. engagemanget för ishockeyn, kompetensutvecklingen inom våra verksamheter, utveckling av SHL:s produktpaketering med mera.

När vi gör en ny intervju om 4 år, vad vill du då ha lyckats med hos SHL?

Om fyra år vill jag att SHL är än mer synbart i vårt samhälle och gärna utanför Sveriges gränser. Att klubbarna och SHL har en än bredare publik och följare som göra att vi blir mer synbara och relevanta i samhället.