Domännamnstvister

Ibland händer det att någon registrerar domäner med bolagsnamn, varumärken eller kändisars namn för att använda domänen till något helt annat. Vad kan du göra om du råkar ut för s.k. domänpirater?

[>> Artikel från Wistrand Advokatbyrå]

Principen för tilldelning av domännamn är generellt ”först till kvarn”. Det innebär att den som först ansökt om registrering av en ledig domän får den utan någon förprövning.

OM NÅGON HAR registrerat ett domännamn som du anser dig ha bättre rätt till kan du inleda en talan om bättre rätt till domännamnet i domstol, eller välja ett snabbare och enklare s.k. alternativt tvistelösningsförfarande (”ATF”). Ett ATF-förfarande utesluter inte parternas möjligheter att inleda talan i domstol, men de praktiska fördelarna med förfarandet leder vanligtvis till att ett ATF-beslut blir avgörande för rätten till ett domännamn.

ATF:ER FÖR OLIKA toppdomäner hanteras av olika organisationer. ATF:er rörande .se-domäner hanteras av World Intellectual Property Organization (WIPO), medan t.ex. .com-, .net- eller .org-domäner kan hanteras av både WIPO och andra organ.

VID FRAMGÅNG MED ETT ATF KAN DU ANTINGEN FÅ DOMÄNNAMNET ÖVERFÖRT TILL DIG ELLER AVREGISTRERAT HELT. FÖR ATT LYCKAS MED DETTA MÅSTE VANLIGTVIS FÖLJANDE TRE REKVISIT VARA UPPFYLLDA:

>> 1. du måste ha en tidigare rättighet (till exempel varumärke eller firma) som är identiskt med eller liknar det aktuella domännamnet,

>> 2. innehavaren av domännamnet ska ha handlat i ond tro vid registrering eller använde av domännamnet, och

>> 3. innehavaren ska inte heller ha en egen rätt eller ett berättigat intresse till domännamnet.

EXEMPEL PÅ NÄR det finns goda chanser till framgång med en ATF är om någon registrerat ditt firmanamn eller varumärke, eller en vanlig felskrivning av detta, och sedan använder hemsidan till enbart annonsering, vidarelänkning till ett konkurrerande företag, eller om innehavaren försöker sälja domännamnet till er. Som exempel där sökanden har lyckats med en ATF och fått domännamnet överfört till sig kan nämnas instagram.se (sökande Instagram LLC), gudrunschyman.se (sökande Gudrun Schyman) och www.hemnet.se (sökande HemNet Sverige AB).

VID EN ANSÖKAN om ATF tas det oftast ut en ansökningsavgift, men det kan också finnas goda chanser att återfå delar av ansökningsavgiften vid framgång med förfarandet. Eftersom parterna oftast bara ges tillfälle till ett eller två yttranden och ett avgörande generellt sett bara tar någon månad, är ATF:er ofta ett mycket billigare och snabbare sätt att få ett domännamn överfört till sig än att inleda en process vid domstol.

Vill du veta mer, kontakta: 
Erik Ullberg
erik.ullberg@wistrand.se 
+46 31-771 21 76 

Christel Rockström
christel.rockstrom@wistrand.se
+46 08-50 72 00 45

Wistrand är en av Sveriges största advokatbyråer med närmare 200 medarbetare på kontoren i Stockholm och Göteborg. Sedan 1915 har vi levererat affärsjuridisk rådgivning av högsta kvalitet till privata och offentliga aktörer i svenskt och internationellt näringsliv.