Coronakrisen och ditt marknadsansvar

Den här filmen publiceras mitt under den pågående Coronakrisen. Ingen vet med säkerhet hur den kommer att utvecklas eller påverka på längre sikt.
Marknadschefernas VD PeO Axelsson ger här sin syn på vad vi som har ett marknadsansvar kan göra för att hantera krisen på bästa sätt.