Case: Så ökade Kvdbil kännedomen från 4 till 20 procent

PR-byrån Spotlight beskriver hur bilauktionssajten Kvdbil lyfte sin varumärkeskännedom genom att ta en position som thought leader kring begagnade bilar.

[Artikel från Byråvärlden]

För ett antal år sedan var Kvdbil okända hos den stora massan men hade ambitioner att nå breda konsumentmålgrupper. De hade svårt att nå ut med sitt budskap eftersom intresset var lågt kring köp och försäljningar av begagnade bilar.

Strategin blev att göra begagnade bilar mer intressanta genom att ta den lediga positionen som thought leader kring köp och försäljning av begagnade bilar i media, i sociala medier och i olika branschsammanhang.

Genom att paketera, kommunicera och kommentera nya data kring begagnade bilar som ingen annan tidigare gjort skulle Kvdbil etableras som aktören som kunde marknaden och konsumentbeteendena bäst.

Datan identifierades, paketerades och kommunicerades på följande sätt:

Bilmarknadsrapporten
Bilmarknadsrapporten är en kvartalsrapport med statistik över försäljningen av begagnade bilar i Sverige. Datan togs från Bilregistrets transaktionsdata via statistikleverantören Vroom och paketerades i nyhetsvinklar på riksnivå och lokalt. Vid varje aktivitet hittades nya intressanta slutsatser såsom att exporten av begagnade bilar ökat på grund av den svaga svenska kronan och att fler dieselbilar säljs trots klimatdebatt. Bilmarknadsrapporten spreds även i Kvdbils egna och sociala kanaler.

Bilprisindex
En sammanställning av prisutvecklingen på begagnatmarknaden baserat på Kvdbils egna data över auktionsförsäljningspriset för 30 000 bilaffärer i Sverige. Därmed blev Kvdbil den första aktören i Sverige som kunde leverera data över prisutvecklingen.

TCO
Sammanställningar över den totala ägandekostnaden (TCO) för olika kategorier av bilar togs fram för att visa vilka begagnade bilar som var mest förmånliga att äga. TCO-kalkylen utgick från alla kostnader såsom värdeminskning, försäkring, skatt och bränsle mm. TCO-kalkylen utvecklades sedermera till en tjänst på Kvdbils systerföretag Bilpriser.se sajt där konsumenter själva kunde räkna ut ägandekostnaden för olika bilar.

Undersökningar
Sifo-undersökningar kring aktuella och relevanta frågor togs fram löpande. Vissa frågor ställdes återkommande för att se skillnader i attityder över tid. De handlade om alltifrån vilka kontroller som inte görs vid köp av begagnade bilar till vilka bilmodeller som ägare är mest nöjda med och attityder till elbilar. Undersökningarna har fått stor spridning i media. Bara under 2018 fick undersökningarna genomslag sju gånger via TT.

Vid sidan av det datadrivna arbetet identifierades olika nyhetsvinklar där Kvdbil kunde agera konsumentvägledare.

I Kvdbils sociala medier, kundkommunikation och på den egna sajten kommunicerades de olika nyheterna som en del av strategin.

Resultat

Insatsen har varit en succé. De olika paketeringarna av data fick snabbt stort genomslag och Kvdbil blev en efterfrågad expert kring den begagnade bilaffären i media och i branschsammanhang.

Redan första året 2014 ökade synligheten i media från 288 till 522 artiklar. Framgången fortsatte och 2017 var Kvdbil uppe i 900 artiklar i media och 2018 var det hela 1200. Räckvidden i media uppmättes till 47 miljoner 2017 och 69 miljoner 2018 (Retriever).

Mellan 2013 till 2018 ökade också antalet artiklar i media om att köpa begagnade bilar med 300 procent. Sist men inte minst ökade Kvdbils kännedom mellan 2013 och 2018 från 4 till 20 procent.

5 framgångsfaktorer

  1. En tydlig målbild sattes från start vilket gjorde prioriteringarna enklare.

2. Positionen som togs hade koppling till affären och var relevant för målgruppen och för media.

3. Vi paketerade insikter utifrån relevant data som kunde kommuniceras löpande över tid.

4. Budskap och talespersoner var väl förberedda och tillgängliga så att vi snabbt kunde agera.

5. Det tog tid att etablera Kvdbil som expert och talesperson, vilket innebär att man inte ska ge upp vid första motgången.