Bör man ha varumärkesskydd i tillverkningslandet, trots att man inte avser att sälja produkterna i detta land?

Bör man ha varumärkesskydd i tillverkningslandet, trots att man inte avser att sälja produkterna i detta land?

[Artikel från Setterwalls Advokatbyrå, Malmö ->LÄNK till hemsida]

Tack för din fråga. Som så mycket annat i juridikens värld är svaret – det beror på. Påförs varumärket produkten först när den ankommer till försäljningslandet är svaret nej. Detta är dock inte vanligt och i normalfallet är svaret i stället som utgångspunkt ja. Varför?

Vi förutsätter här alltså att varumärket i fråga hanteras i tillverkningslandet, antingen genom att påföras produkten, dess förpackning eller dess transportemballage. Om formen på produkten är själva varumärket, tänk den klassiska Coca-Cola-flaskan, är det samma sak. Varumärkesregistrering, eller snarare den kontroll detta medför, kan då krävas för att säkerställa att man inte begår varumärkesintrång i tillverkningslandet. All typ av kommersiell hantering, inte bara försäljning eller marknadsföring, av en produkt kan nämligen utgöra varumärkesintrång.

Även för exporten från tillverkningslandet kan frågan ha betydelse. I de flesta länder behövs formellt inget varumärkesskydd i sig för export. Men om en vara avsedd för export, eller dess märkning, gör eller anses göra intrång i en varumärkesregistrering som är giltig i landet i fråga kan varan stoppas av tullen. Detta trots att varan i fråga inte är ämnad för marknaden i tillverkningslandet. Det är därmed att rekommendera att man så tidigt som möjligt ansöker om varumärkesskydd i tillverkningslandet. En varumärkesregistrering hindrar nämligen andra aktörer från att registrera ett liknande varumärke i aktuellt land och utgör även ett bevis för tullen att ni har rättigheter till varumärket i fråga. Att förlita sig på att ni startat tillverkning före det att någon annan registrerar det aktuella eller ett snarlikt varumärke i aktuellt land är inte tillrådigt.

Då varumärkesskydd rekommenderas bör man ha registrerat varumärket före det att produktionen startas och varumärket ifråga hanteras i tillverkningslandet. Detta för att säkerställa att investeringar som görs i produktionen inte blir ”onyttiga” för att ni i ett senare led får vetskap om tidigare rättigheter eller andra registreringshinder, och därmed riskerar intrång eller att varorna stoppas i tullen i exportlandet.

Oaktat ovan kan det vara lämpligt att i vart fall göra en tillgänglighetsundersökning för varumärket i det tänkta tillverkningslandet, detta för att undvika risker för i vart fall ett klassiskt varumärkesintrång. Som vi nämnde ovan är det inte bara försäljning som kan utgöra varumärkesintrång utan bl.a. även tillverkning anses vara ett varumärkesanvändande som kan utgöra ett intrång. Better safe than sorry.

Lycka till med er tillverkning!

 

Setterwalls

Setterwalls är en av Sveriges ledande affärsjuridiska fullservicebyråer. Per Lidman och Lovisa Dahl Nelson är advokater, huvudsakligen verksamma inom marknadsförings- och immaterialrätt.

Du når dem på: lovisa.nelson@setterwalls.se, per.lidman@setterwalls.se eller 010-690 04 00