Inlägg av PeO

Öva upp din mentala styrka och bli en bättre ledare

Ledarskap är viktigt, det vet de flesta. De senaste decenniernas forskning har kunnat ge en allt klarare bild över vad som särskiljer riktigt bra ledarskap från normalbra och direkt dåligt ledarskap. Bakom varje synbart ledarskapsbeteende, i varje ledares huvud, finns en psykologi i form av sätt att tänka om sig själv och sin omvärld som […]

Vad är Brand Equity?

[Artikel från Kantar Sifo ->Läs hela artikeln] I grunden behöver vi förstå vad som menas med ”Brand Equity” – det som vi på svenska uttrycker som varumärkeskapital (ibland varumärkesvärde). Vi behöver kunskap om vilka delar brand equity byggs upp av så vi kan säkra insikter och definiera mål. Vi behöver också säkerställa att vi enar […]

Filmat webinar: ”Ta kontroll över ditt varumärke i styrelsen”

FILMAT WEBINAR: -> KLICKA HÄR FÖR ATT SE (50 minuter) Webinaret sändes från Växjö den 8/3 2022. Arrangör: StyrelseAkademien Sydost i samverkan med systerföreningen Jönköping samt Marknadscheferna.   Lär dig mer om varumärkets betydelse och hur styrelsens varumärkesuppföljning kan utvecklas. Styrelser i svenska SME-företag är säkert medvetna om att varumärket är en viktig immateriell tillgång. […]

Nattsvart eller lite ljus i tunneln? ”Agera klokt till dess det blir bättre – för det blir det”

I skrivandets stund står frågetecknen som spön i backen. Vart tar pandemin vägen, går ryssen in i Ukraina, vad händer med räntan och finns ens kryptovalutan kvar lagom till semestern? Att i detta minfält av risker förutspå den egna marknaden och framtiden för den egna verksamheten är synnerligen inte lätt. Marknadscheferna satt sig ner igen […]

Billes Tryckeri tar hållbarhetsarbetet till helt nya nivåer

”Grönt” är det nya guldet – så till den grad att det kommit att förekomma oegentligheter och bedrägliga formuleringar för att tillskansa sig konkurrensfördelar. Att i konkurrens tänja på gränserna är inget nytt under solen men att i dessa sammanhang ikläda sig en mundering man inte fyller ut är lite som att stjäla godis från […]

CityMail:s hållbarhetstänk – så mycket mer än bara en hållbar distribution

CityMail grundades på 90-talet för att utmana Postens monopol som gjorde det orimligt dyrt att skicka brev och paket. Sedan dess har företaget arbetat hårt med att hitta smartare, effektivare och mer hållbara sätt att leverera försändelser. CityMail är Content Partner till Marknadscheferna och ansvarar exempelvis för distributionen av den tidning du läser. Så vi […]

Myter & fakta om papper – kopplat till hållbarhet

[Källa: www.twosides.info, Bearbetning: Måns Löfgren, Illustration: Freepik.com]   Myt 1 – Papper är dåligt för miljö Fakta – Papper är en av få sanna hållbara produkter Träd som växer absorberar koldioxid, CO2, ur luften. Pappersprodukter är under sin livslängd ett koldioxidlager. Andelen pappersmassa från certifierade skogar ökar stadigt och uppgick 2017 till 83 %. Skogen spelar en […]

Vad är GHG-protokollet?

GHG-protokollet utgör ett globalt, standardiserat ramverk för att mäta och hantera utsläpp av växthusgaser (GHG) inom såväl privat som offentlig sektor. GHG Protokollet är globalt sett, den mest använda redovisningsstandarden av växthusgaser. Under 2016 använde 92 % av Fortune 500-företagen (Världens 500 största företag) sig av en redovisningsform baserad på GHG Protocol. [Från Marknadschefsmagasinet Nr […]

Trenden bland marknadsförare

Vi har satt oss med Martin Bergqvist, VD på Brain Nordic för att spana framåt och se vad som händer i inom digital marknadsföring. Och förstå vad dessa trender innebär för marknadsförare i deras dagliga arbete. Martin driver ett framgångsrikt utvecklingsbolag inom ad-tech/mar-tech, baserat i Göteborg. [Artikel från Brain Nordic -> LÄNK till hemsida] Martin, […]

Kan någon annan verkligen använda vårt registrerade varumärke i sitt domännamn?

Kan någon annan verkligen använda vårt registrerade varumärke i sitt domännamn? [Artikel från Setterwalls Advokatbyrå, Malmö ->LÄNK till hemsida] Det korta svaret är ja, men frågan blir då – går det att göra något åt det? Lyckligtvis är även här svaret ja, så länge ni har tidigare relevanta rättigheter. Hur går man då till väga? […]

Nya marknadsrättsliga regler

Wistrand Advokatbyrå svarar på dina frågor inom marknadsrätt. [Artikel från Wistrand Advokatbyrå – > LÄNK] Det händer mycket på lagstiftningsfronten som har bäring på konsumentskydd och marknadsföring. Reformerna sker huvudsakligen till följd av den digitala strategi som EU benämner ”Digital Single Market” och ”New Deals for Consumers” med syfte att förbättra de juridiska spelreglerna i […]

Hur hållbar är din webbplats?

Om informations- och kommunikationsteknologin (ICT) vore ett land, då skulle det vara det sjunde smutsigaste i världen – med större koldioxidutsläpp än Sydkorea, Iran och Saudiarabien. Det beror bland annat på stora datacenter som slukar enorma mängder energi, ofta från fossila källor. När du besöker en sajt skickas information mellan din mobiltelefon eller dator och […]

Stärk ditt varumärke med: Brand Purpose

I takt med att världens sociala- och klimatrelaterade utmaningar blir alltmer påtagliga förändras också människors engagemang i dessa frågor. Samhälls- och hållbarhetsfrågor har gått från något vi brydde oss om för att döva det dåliga samvetet, till att kännas kritiska här och nu. Vi har insett att vårt agerande spelar roll och det gäller inte […]