Adjöss traditionellt kontor. Hej utvecklande mötesplatser!

Sverige är ett av världens mest innovativa länder, vi har ett ledarskap som bygger på rivna pyramider och empowerment, vi litar på att medarbetare gör sitt bästa och vi har i de flesta fall en öppen, ärlig och bra dialog i företagen.

[>> Artikel från United Spaces, Intervju med Göran Garberg]

NÄR DEN DIGITALA revolutionen nu ökar insyn och transparens och ger de många människorna verktyg att nå ut, diskutera och ifrågasätta, är därmed svenska företag och ledare och medarbetare väl förberedda. Det svenska arvet är en fantastisk grund att stå på när digitaliseringen skapar nya spelregler. På ett område ligger vi dock efter, men kommer nu med stora steg! Håll i hatten!

VI INTERVJUADE GÖRAN Garberg, VD på United Spaces, världens första co-working koncept som startade år 2000, fem år före ”co-working” etablerades som begrepp i NYC år 2005. Startsträckan har varit lång, men vältränade lyfter nu United Spaces i Sverige, i Norden och med planer på mer.

Du har sagt att ”kontoret måste bli kul igen”, vad menar du då?
– Sättet vi lever och arbetar har ändrats dramatiskt. När vi nu vi arbetar från wherever-we-want, har kontorets roll bytt skepnad och blivit mer av en mötesplats, en samlingspunkt. Mobiliteten är förstås den stora motorn i denna förändring, men också önskemål från Generation X o Y.

Hur menar du då?
– En värld driven av teknik, big data, och AI behöver balanseras med en mänsklig hand, aldrig förr har begreppet ”High tech, High touch” varit mer relevant.

High Touch består av tillitsfulla nätverk, öppenhet och samskapande, av sociala aktiviteter med frukostar, AW och kul fester, av intellektuellt utbyte på event, seminarier och i förtroendefulla samtal. Den består i fokus på Life Balance, att kunna arbeta i centrala lägen med närhet till kommunikationer, yoga, bra mat och service.

Men det där låter dyrt?
– Nej, det är smart. För ledningen är det ekonomiskt rationellt att tänka i korta flexibla kontrakt, men också rationellt att erbjuda sina medarbetare den i särklass bästa arbetsmiljön med mycket inspiration, lärande, kreativa samspel, nya kontakter och nya affärer. Så medarbetarna kommer till jobbet, bygger kultur och teamar upp. Och för HR är detta ett sätt att attrahera talanger och behålla den bästa medarbetarna. Adjöss traditionellt kontor. Hej co-workingkoncept som bygger varumärke, attraherar de bästa medarbetarna och bidrar till att bygga affären.

Hur ser det ut utanför Sverige?
– Sedan år 2011, har antalet co-workingställen i världen ökat med 1115 procent! Idag finns fler än 14.000 co-workingställen med över en miljon co-workers. Bara i London hittar du 1.136 st och i Berlin 123 st. Det växer med ca 20 procent per år!

Att antalet SMEs växer vet vi, men detta är ju galna siffror.
– I västvärlden räknar man inte längre med att det är de stora företagen som står för välfärden, det är SMEs. Men korta flexibla kontrakt är inte bara viktigt för SMEs, en tydlig trend är att också mellanstora företag efterfrågar att vara del i en coworking-community, fast man vill ha sitt eget krypin på 1000 kvm. Nytt är också att de riktigt stora drakarna väljer att placera delar av företaget i co-working koncept, dels för de flexibla kontrakten men också för att få nya impulser och nya kontakter i en värld där stora behöver små och vice versa. Ja kära fastighetsägare, en tsunami närmar sig.

Det kan vara svårt att skilja på alla nya koncept som poppar upp, vad skulle du säga skiljer ut er?
– I min värld sker utveckling i samspel med andra. Vi fokuserar stenhårt på att utveckla en kultur som kännetecknas av tillit och bygger på öppenhet och inspiration. I detta ekosystem, i vår Community of Trust, blir man mindre egocentrisk och ser också till andra och till helheten. Det skapas ett flow, en värme, en glädje, en öppenhet som bidrar till lärande, nya kontakter och i slutändan affärer. När jag kommer till United Spaces går jag inte in ett kontorsrum med fyra väggar, jag går ut i världen. Att vara en del av något större är meningsfullt, det finns ett ömsesidigt beroende som kittar ihop. På US glädjs vi åt andras framgångar och man ger för att ge. Inte för att få. Det är vägen – för individen, för medlemsföretagen  och för samhället i stort.